ARBEIDSLIV

17 aktive PF-grupper

Livsgrunnlag og miljøtrusler: Interessefeltet spenner fra forurensende giftstoffer, som bromerte flammehemmere, til sosiologiske forhold og spørsmålet om våre nåværende nasjonale styringsstrukturer er i stand til å fange opp og motvirke miljøtrusler.

Formann: Axel Wannag.

Samferdsel: Reiser debatt om samfunns- og samferdselsutvikling både i by- og i landdistrikter, utveksler kunnskap og er et sosialt treffpunkt for personer som er engasjert i slike saker.

Formann: Tore Lundestad.

Internasjonalisering: Fremmer kunnskap om handel og kultur for å styrke norske bedrifters konkurransemuligheter, fungerer som en møteplass og arbeider som en proaktiv enhet for å bygge opp internasjonale nettverk.

Formann: Per Leikvang

Norsk Korrosjonsteknisk Forening (NKF): Fremmer kunnskap om korrosjon, korrosjonsbeskyttelse og materialvalg. Internasjonalt knyttet til European Federation of Corrosion, Protective Coatings Europe og National Association of Corrosion Engineers. Overflateteknikk er medlemsblad.

Formann: Marion Seiersten.

Tverrfaglig Sikkerhetsforum (TSF): Arbeider med risiko og sikkerhet, både i forhold til uforvarende hendelser og ulykker (Safety) og i forhold til bevisste handlinger (Security). Gruppen har de siste år tatt opp temaer som HMS, IT-sikkerhet, matvaresikkerhet, trafikksikkerhet, tilsynenes organisering, sårbarhet i kraftforsyningen, og overvåking/personvern.

Formann: Arild Tomter.

Nasjonaløkonomisk gruppe: Møtested og debattforum for de som er interessert i samfunnsøkonomi på tvers av og utenom de "lukkede sirklene" i offentlige og private institusjoner. Temaene spenner fra bruken av oljepenger og fremtidens pensjoner til arbeidsmarkedspolitikk, utformingen av skattesystemet, teknologiske endringer og utfordringer for enkeltnæringer og bedrifter.

Formann: Harald Magnus Andreassen.

Norsk Metallurgisk Selskap (NMS): Interesseorganisasjon for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med innen metallurgi og materialteknologi. Fremmer kunnskap om metallrelatert industri, teknologi og FoU. Arrangerer annet hvert år Norsk Metallurgisk Sommermøte

Formann: Nina Dahl.

Ledelse: Skal vekke og utvikle interessen for anvendelsen av rasjonell bedriftsledelse ved hjelp av foredrag og diskusjoner.

Formann: Anders Håan.

Olje: Forum der forskning, næringsliv og forvaltning kan komme sammen og utdype forståelsen for overordnete spørsmål knyttet til olje-, offshore og shipping.

Formann: Christian Behrens.

Personaladministrasjon og organisasjon: Forum der representanter for forskning, næringsliv og forvaltning kan utveksle erfaring og videreutvikle spørsmål innen gruppens område.

Formann: Tom Roger Hansen.

Bolig- og byplanforeningen i Oslo: Arbeider for bedre samfunnsplanlegging i kommuner og fylker. Setter dagens mål, metoder og resultater under debatt, på alle nivåer og i alle sektorer.

Formann: Ole Falk Fredriksen.

IT: Møtested der ideer og erfaringer utveksles mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning. Fokuserer anvendelse og nye disipliner samt organisatoriske og sosiale aspekter rundt beslutningsprosessen.

Formann: Espen Andersen.

Norsk Bergindustriforening: Har som mål å fremme og verne bergindustrien og utveksle teoretisk og praktisk erfaring.

Formann: Sture Engdahl.

Norsk Energiforening: Utbrer kjennskap om og interesse for energibruk og energiforsyning. Arrangerer annet hvert år Skinnsenterseminaret som ett av de fremste møtestedene for bransjen.

Formann: Bjørn Walter Jensen.

Norsk VVS Energi- og miljøteknisk forening: Har Norsk VVS som medlemsblad.

Seniorgruppen: Kontaktforum for PFs seniormedlemmer over 65 år

Formann: Eskild Jensen.

StyreAkademiet: Sammenslutning av personer som arbeider for bedre styrearbeid i norske bedrifter. Fokuserer spesielt styrearbeidets betydning for lønnsomhet og utviklingskraft i små og mellomstore bedrifter.

Formann: Gunnar Larssen.Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.