BYGGPOLITIKK

10.000 usikre arbeidsplasser

USIKKERHET: Kristin Halvorsen (til høyre) mener tiltakspakken redder 10 000 færre arbeidsplasser enn byggenæringen gjør.
USIKKERHET: Kristin Halvorsen (til høyre) mener tiltakspakken redder 10 000 færre arbeidsplasser enn byggenæringen gjør. Bilde: Scanpix

Regjeringen selv mener den sikrer 15 000 arbeidsplasser, 10 000 færre enn byggenæringen regner med.Målrettede tiltak

Fra Finansdepartementet har vi mottatt følgende tekst som skal forklare deres beregninger:

Tiltakspakken Regjeringen presenterte den 26. januar innebærer en økning i det strukturelle underskuddet på 27 mrd. kroner, eller om lag 1¼ pst. av BNP.

I tillegg kommer en økning i låne-, garanti- og investeringsrammer på 8 mrd. kroner som også vil stimulere den økonomiske aktiviteten. Dette er målrettede tiltak for å dempe virkningene av det internasjonale økonomiske tilbakeslaget.Høyere BNP

Finansdepartementet anslår at pakken vil bidra til å trekke opp BNP for Fastlands-Norge med om lag ¾ pst. i 2009, bl.a. som følge av at pakken også vil lede til økt import.

Det er grunn til å regne med at virkningen av pakken vil tilta noe gjennom året, og at den også vil ha noe betydning for produksjon og sysselsetting i 2010.Usikkerhet

Erfaringsmessig tar det noe tid før nedgang og oppgang i etterspørsel og produksjon slår fullt ut i sysselsettingen.

Det er dermed grunn til å regne med at virkningen på sysselsettingen på kort sikt blir noe mindre enn virkningen på verdiskapingen.15 000 jobber

Samlet sett anslår Finansdepartementet at pakken kan bidra til å øke sysselsettingen med om lag 15 000 personer, eller drøyt ½ pst., ved utgangen av året.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til slike anslag. Problemene i finansmarkedene gjør denne usikkerheten større enn vanlig.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.