Hovedjobben på Bjarkøyforbindelsen er utlyst

Den største entreprisen på Bjarkøyforbindelsen i Troms er utlyst. Den omfatter 3 250 meter tunnel under sjøen,2,6 km veg på land og 900 meter fylling i sjøen. Anbudsfristen er satt til 28. mai. 

annonse:
Profilerte stillinger:
annonse:

Arvid Gjerde og Mesta i ledelsen

Arvid Gjerde og Mesta leder hver sin konkurranse om levering og montering av rekkverk langs riks- og fylkesveger. Summen av de laveste anbudene er 33,3 millioner kroner.

Framskynder E18 Arendal - Tvedestrand

Regjeringen legger 80 millioner kroner på bordet for å framskynde prosjekteringen med ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Omfattende oppgradering av Nordby- tunnelen

Nordbytunnelen på E6 i Akershus skal oppgraderes for flere hundre millioner kroner de neste årene. Første oppdrag er sendt ut på anbud. Interesserte entreprenører må regne ferdig innen 19. mai.

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

E6-sprekk på en milliard

Utbygginga av E6 i Gudbrandsdalen blir ca. én milliard dyrere enn beregnet. Dette tilsvarer ca. 13 prosent over kostnadsrammen som ble vedtatt av Stortinget.

Også NCC anker i asfaltsaken

NCC anker tingrettsdommen i asfaltsaken, der de fikk redusert boten fra Konkurransetilsynet med 100 mill kroner. Også Konkurransetilsynet har anket dommen.

Lyser ut vegutviklings- kontrakt

Statens vegvesen har lyst ut konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Helgeland nord. Én entreprenør vil få ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde hele strekningen

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Skolerer infrastruktur- bransjen i BIM

Nye arbeidsprosesser, nye kontraktskrav, nye verktøy, ny kompetanse og tett samhandling. Dette er noe alle aktører behøver å mestre hvis man skal konkurrere om samferdselsprosjekter framover.

Solid ledelse til Flage Maskin/ Contexo

For tredje gang på like mange dager har et arbeidsfellesskap gitt lavest anbud på et stort vegoppdrag. Nå er det Flage Maskin fra Voss og Contexo fra Mysen som har tatt en klar ledelse. Konkurransen gjelder en tunnel i Hardanger.

Bygger 15 000 m2 tørrmur i Etne

Med tilsaman 15.000 kvadrat med natursteinsmur blir nye E134 Stordalen blant dei største tørrmurar i landet.

Ny pris til Trollstigen og Selvika

Turistveginnstallasjonen på Trollstigen vant i dag European Concrete Award 2014 i klassen «Building».

Bare rogalendinger vil bygge om kryss i Tysvær

Tre entreprenører fra Rogaland vil bygge om et kryss på E134 i hjemfylket. Det laveste anbudet er gitt av Bertelsen & Garpestad fra Egersund. Det er på 78,1 millioner kroner.

Undalstunnelen blir utvidet

Kjøretøyer som er høyere enn 3,9 meter kan ikke kjøre gjennom Undalstunnelen i Sogn. Det vil Vegvesenet gjøre noe med. De som vil utvide den, må gi anbud innen 12. mai.

Kruse Smith/Risa leder i Hund- vågtunnelen

Et arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith og Risa vil ha 1,056 milliarder kroner for å drive det meste av Hundvågtunnelen i Stavanger. Det gir en ledelse på 12,6 prosent til nærmeste konkurrent. 

Ny utlysning av tunnelopp- gradering

Bare ett anbud kom inn da oppgradering av Svandalsflonatunnelen ble sendt ut på anbud i fjor. Det lå langt høyere enn ventet. Nå sendes oppdraget ut på nytt i håp om bedre konkurranse. Anbudsfristen er satt til 6. mai.

Siste kommentarer

Solid ledelse til lokalt AF på E136

Et arbeidsfellesskap mellom to entreprenører fra Møre og Romsdal har en solid ledelse i konkurransen om tilstøtende veger til Tresfjordbrua. De to vil ha 67,3 millioner kroner for jobben. Det gir en ledelse på over 10 millioner.

Lemminkainen ligger godt an i sør

Årets anbudsrunde har ikke vært den beste for Lemminkäinen, men i Region sør ser det bra ut nå. Etter den andre anbudsrunden har firmaet gode muligheter til å sikre seg 5 av 8 kontrakter til en samlet pris på 65 millioner kroner

Tyssetunnelen blir forsinket

Dårlige grunnforhold forsinker Tyssetunnelen i Samnanger i Hordaland. Åpningen finner sted sommeren neste år - bortimot et halvt år senere enn opprinnelig forutsatt. Nå er elektroarbeidet utlyst med frist 5. mai.