Tre anbud på Granfoss- tunnelene

Tre entreprenører har gitt anbud på oppgradering og sammenkobling av Granfosstunnelene i Oslo og Akershus.

annonse:
annonse:

Vegselskapet får hovedkontor i Kristiansand

Det nye statlige vegselskapet som skal få opp effektiviteten i norsk veibygging, får hovedkontor i Kristiansand.

Mot hjemmseier i Bypakke Bodø

Det ligger an til hjemmeseier i kampen om den nest største kontrakten i Bypakke Bodø. Et arbeidsfellesskap mellom SA Anlegg fra Fauske og PK Strøm fra Saltdal har gitt det laveste anbudet. Det er på 369,2 millioner kroner.

E16 mellom Arna og Voss skal rassikres

Den rasutsatte strekningen på E16 mellom Voss og Arna skal sikres tidligere enn varslet. Vegvesenet omdisponerer midler for å framskynde rassikringen.

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

Smart armerings- stol fra Oldroyd

Oldroyd har utviklet en ny type armeringsstol for montering direkte på tunnnelmembran. Den nye armeringsstolen fra Oldroyd har fått navnet RoadRunner.

Manglende bruk av sikker- hetsutstyr i dødsulykker

Manglende eller feil bruk av påbudt sikkerhetsutstyr går igjen i dødsulykkene på norske veier, ifølge nye tall.

Blir størst innen trafikkdirigering

Når Trafikkdirigering og Veigutta nå slår seg sammen, blir de Norges største aktør innen trafikkdirigering med nærmere 200 trafikkdirigenter rundt om på norske veger denne sommeren.

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Ny bussterminal i Holmestrand

Høsten neste år flyttes Vestfoldbanen inn i fjellet i Holmestrand. Da blir det nåværende stasjonsområdet bygd om til bussterminal og parkeringsplass. De som er interessert i den jobben, må søke om prekvalifisering innen 6. august.

Lettere for busser på Fornebu

Kollektivtrafikanter som reiser på fylkesveg 166 i Bærum går bedre tider i møte. Et nytt felt i retning Oslo sentrum er tatt i bruk. Det er først og fremst ment for busser og drosjer, men inntil videre kan også el-biler benytte det.

E6 Helgeland bygges ut for 4 milliarder

E6 på Helgeland kan bli bygget ut for nesten 4 milliarder kroner. Arbeidet kan starte høsten 2016, foreslår regjeringen.

85 meter lang bru er utlyst i Trondheim

En 85 meter lang jernbanebru er sendt ut på anbud - av Vegvesenet. Brua blir bygd i forbindelse med at E6 utvides fra to til fire felt. Den erstatter den nåværende brua som fører Dovrebanen over E6 på Klett i Trondheim. Anbudsfristen er 17. august.

Mange vil for- berede for ny E18

Det er stor interesse for det forberedende arbeidet for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. To oppdrag ble lyst ut. Vegvesenet har fått 13 anbud på det ene og 10 på det andre.

Ny ledelse til OSSA på Sørkjosfjellet

Anbudsåpningen for fullføring av Sørkjostunnelen i Nord-Troms ga et overraskende resultat. Det spanske firmaet OSSA, som Vegvesenet sa opp kontrakten med tidligere i år, har gitt pris om igjen, og leder nå konkurransen.

Efla leder kampen om E39-kontrakt

Vegvesenet har fått tre anbud på prosjektering av en stor elektro- og SRO-jobb. Det laveste er på 23,136 milioner kroner. Det er gitt av det islandske selskapet Efla.

Arbeid med golfbane forår- saket bru- kollapsen

Leirraset som forårsaket kollapsen av Skjeggestad bru i Vestfold i februar, ble utløst av utfyllings- og planeringsarbeid i tiden rett før skredet, viser utredningen fra NVE.

Siste kommentarer

Møreaksen snart gryteklar

Etter 30 års planlegging er E39-kryssingen over Romsdalsfjorden, Møreaksen, nå så å si gryteklar. Nyvalgt styreleder Erik Berg og daglig leder Jan Petter Hammerø tror på byggestart i 2018 og ferdig samband i 2023.

Klarsignal for E16 Bagn - Bjørgo

Regjeringen har gitt klarsignal til bygging av nye 11 km på E16 i Valdres. Strekningen Bagn - Bjørgo er kostandsberegnet til 1,4 milliarder kroner.

7 anbud på oppgradering av E134

7 entreprenører vil opgradere E134 i Telemark. Hovden Hytteservice fra Bykle har en knapp ledelse på Kåsa & Ringhus Entreprenør fra Vinje. Det laveste anbudet er på 42,076 millioner kroner.