Rogfast: 11,4 mrd skal hentes inn med bom- penger i 20 år

Statens vegvesen mener at 300 kroner er en akseptabel pris for bompengeavgiften på Rogfast.

annonse:
annonse:

Steen & Lund bygger om rester av fire-feltsveg

Ni entreprenører meldte sin interesse for å bygge om restene av en fire-feltsveg i Oslo. Steen & Lund fra Drammen ga det laveste anbudet og fikk kontrakten til 35,79 millioner kroner. Den ble underskrevet 25. mars.

Amman etablerer egen organisasjon i Norden

Amman samler salg og service av asfaltfabrikker i egen Norden-organisasjon, med Thor Henning Hansen som ansvarlig for Norge.

Vegvesenet sprengte resten av Skjeggestadbrua

Hele den sørgående delen av Skjeggestad bru, som kollapset i februar, er nå sprengt. Statens vegvesen håper at det nordgående løpet kan åpnes for trafikk til sommeren.

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

Veidekke kan få asfalt- kontrakter for 145,5 mill.

Veidekke ligger an til å sikre seg asfaltkontrakter til en samlet pris på 145,5 millioner kroner etter siste anbudsrunde i Region midt og Region øst. Det er klart mer enn noen av konkurrentene.

Pionertunnel i Granvin på anbud

Jobergtunnelen på riksveg 13 i Granvin kommune er sendt ut på anbud. 90 meter av den går gjennom løsmasser. Der skal det brukes en metode som aldri har vært brukt i en norsk vegtunnel før. Anbudsfristen går ut 2. juni.

Forrabrua i Stjørdal får avløsning

Nok en smal, lysregulert bru på hovedvegnettet skal få avløsning. Nå er det Forrabrua på E14 i Stjørdal kommune som står for tur. De som vil rive den gamle brua og bygge den nye, må regne ferdig innen 11. mai.

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Porgrunns- tunnelen må stenges

Løse steiner som slipper fra taket i Porgrunnstunnelen, gjør at den må stenges umiddelbart.

Departementet blokkerer for flere fotobokser

Fotobokser som måler snittfart reduserer antallet drepte og skadde i trafikken med inntil 54 prosent. Likevel sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nei. Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk mener dette handler om politikk.

Sprikende anbud i Bodø

Entreprenørene er svært uenige om hvor mye de trenger for å legge en kulvert langs riksveg 80 i Bodø. Tre anbud har kommet inn, og de spriker mellom 37,9 og 58,7 millioner kroner.

-Uakseptabelt dyrt med veg i Norge

Norge trenger ikke være verdens dyreste land å bygge veger i, mener Kjell Ivar Larsen for FrP.

Marthinsen & Duvholt leder i Tønsberg

Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord vil ha 25,948 millioner kroner for en 3 664 meter lang gang/sykkelveg i Tønsbeg. Det er det laveste av 8 anbud.

Regjeringen kutter bomselskaper

Samferdselsdepartementet vil kutte antall bomselskaper fra om lag 50 til 3. Samtidig kan mange av de ansatte i Statens vegvesen bli flyttet over til et helt nytt vegselskap.

Hæhre leder på E18 i Østfold

Vegvesenet har fått seks anbud på 6,3 km ny E18 i Østfold. Ingen av dem er utenlandske. Lavest ligger Hæhre Entrerenør som vil ha 450,5 millioner kroner for jobben.

Kjempeelg på anbud i Østerdalen

I august vil man møte en elg med uvanlige dimensjoner ved riksveg 3 i Østerdalen. Den er 10 meter høy og veier 15,3 tonn! Heldigvis for bilistene er den av stål og kommer ikke til å flytte på seg.

Siste kommentarer

Fergedriften for dyr

Driften av fylkesvegfergene koster skjorta for Møre og Romsdal fylkeskommune.  Årsaken er først og fremst dyre anbud.

Ny gigantjobb på Sandvika-Wøyen

Det andre kjempeoppdraget på E16 mellom Sandvika og Wøyen i Bærum er lyst ut. 16. juni er datoen å merke seg for entreprenører med kapasitet til å ta de helt store jobbene.

Friske ambisjoner fra Statens vegvesen

Norge bør bygge ut og ruste opp riksvegnettet over hele landet for 1000 milliarder kroner fram til 2050. Det mener Statens vegvesen i sin nye riksvegutredning.