Mangelfull kontroll av 40 milliarder vegkroner

Det er høy risiko for misligheter i Statens vegvesen. Kontrollen med milliardutbetalinger til nyanskaffelser er altfor dårlig, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.

annonse:
annonse:

Full stopp ved Huken om fire år

Oslo kommune punger ut 85 millioner kroner i et forlik med konkursboet i Oslo Vei, for at uttaken ved Huken pukkverk skal stoppe to år før avtalen egenlig løper ut.

Nasjonale nyheter fra Statens Vegvesen
Lokale nyheter fra Statens Vegvesen
annonse:

Skal selge Øveraasens ploger

Felleskjøpet Agri har sikret seg forhandleravtale med Øveraasen, som betyr at ploger til traktormarkedet heretter skal selges av dem.

Levering av vifter til E6-tunneler er utlyst

To lange tunneler på E6 gjennom Gudbrandsdalen skal utrustes med vifter. De som vil levere dem, må gi anbud innen 23. januar. Leveransen omfatter opptil 66 vifter som skal monteres parvis.

Folk dør av dårlig luft i Oslo

Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør i perioden etter dager med ekstra høy luftforurensning, skriver VG.

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

Stor ledelse til AST Entreprenør

AST Entreprenør fra Stokke i Vestfold ligger langt foran konkurrentene i kampen om en kontrakt i Bømlafjordtunnelen på E39. Anbudet på 20,295 millioner kroner ligger 18 prosent lavere enn det nest laveste. 

Ny jobb på Kvamma- pakken

Et nytt oppdrag i Kvammapakken er sendt ut på anbud. Vegvesenet vil ha pris på utbedring av to vegstrekninger langs Hardangerfjorden. Anbudsfristen går ut 15. januar.

Driftskontrakter utlyst for Agder og Trøndelag

Vegvesenet har lyst ut tre driftskontrakter med anbudsfrister 22. januar og 9. februar. Den første fristen gjelder området Arendal øst, den andre gjelder to områder i  Sør-Trøndelag.

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Åpnet ny fabrikk på 75-årsdagen

Lemminkaninens avdeling i Tønsberg feiret sitt 75-årsjubileum i dag med å åpne en helt ny asfaltfabrikk ved Freste pukkverk.

Bru best på ny E6 gjennom Sørfold

Ny bru fra Sommerset og ny E6-trasé gjennom Bonådalen vurderes som den beste løsningen for trafikantene. Nye tunneler langs dagens trasé er også et aktuelt alternativ

E16 Stang- hellekrysset blir forsinket

Dårlige grunnforhold gjør at det ikke blir noen åpning av E16 Stanghellekrysset før jul. Trolig blir åpningen først i februar.

Nye tunneler åpnes uten mobilsamband

Både Vegdirektoratet og Telenor strammer inn på sine rutiner etter at flere nye, større riksvegtunneler har vært nødt til å åpne uten at mobiltelefonsambandet er kommet på plass.

100 år gammel bru byttes ut over Driva

To bruer som fører fylkesveg 62 over elva Driva i Sunndalsøra får velfortjent avløsning. En nettverksbru med et 110 meter langt buespenn skal erstatte begge.

Stor interesse for g/s-veg i Lillehammer

Ikke mindre enn 10 entreprenør har gitt anbud på en gang/sykkelveg langs fv 311 i Lillehammer. Isachsen Entreprenør leder klart med et anbud på 21,94 millioner kroner.

Nå kommer Midgards- ormen!

Det er klart for bygging av Midgardsormen. Det er ikke et monster fra norrøn tid eller et avløpsrør fra Oslos underverden. Det er en elegant gangbru over Frøylandsvatnet på Jæren.

Ny kontrakt og økt kapasitet på Horten - Moss

Statens vegvesen har fornyet kontrakten på fergesambandet Horten - Moss med Bastø Fosen. Redsultatet blir 30 prosent større kapasitet på norges største fergestrekning.

Siste kommentarer

Veidekke får rassikringstunnel

Veidekke skal drive tunnelen under Lussandberget i Granvin kommune i Hardanger for 206,1 millioner kroner. Forutsetningen er at ingen klager på Vegvesenets avgjørelse innen 19. desember.

Implenia bygger Steibrua i Alvdal

Implenia skal bygge den nye Steibrua i Alvdal. Kontrakten blir underskrevet i dag. Oslo tingrett har avslått en begjæring om midlertidig forføyning fra entreprenørene som ga det laveste anbudet.

Kontrollkomiteen vil ha svar om ulykkes- rapportene

Justisminister Anders Anundsen (Frp) må forklare for kontroll- og konstitusjonskomiteen hva han vil gjøre for å sørge for at relevante rapporter blir lagt fram i rettssaker etter trafikkulykker.