Helt jevnt i Voss

Bare fem promille skiller de to laveste anbudene på driftskontrakten for området Voss. Det laveste er på 267,437 millioner kroner. Det er gitt av Lemminkäinen.

annonse:
Profilerte stillinger:
annonse:

G/s-veg i Enebakk på anbud

Langs fylkesveg 120 i Enebakk i Akershus er det utrygt å ferdes for egen kraft. En 3,3 km lang gang/sykkelveg skal gjøre ferdselen trygg. De som vil anlegge den, må gi anbud innen 26. mai.

Fakturerte Vegvesenet for tre milliarder kroner

Enkelte skriver større regninger enn andre. Her er oversikten over de som fakturerte mest til Statens vegvesen i fjor.

Hovedjobben på Bjarkøy- forbindelsen er utlyst

Den største entreprisen på Bjarkøyforbindelsen i Troms er utlyst. Den omfatter 3 250 meter tunnel under sjøen,2,6 km veg på land og 900 meter fylling i sjøen. Anbudsfristen er satt til 28. mai. 

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

Framskynder E18 Arendal - Tvedestrand

Regjeringen legger 80 millioner kroner på bordet for å framskynde prosjekteringen med ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Omfattende oppgradering av Nordby- tunnelen

Nordbytunnelen på E6 i Akershus skal oppgraderes for flere hundre millioner kroner de neste årene. Første oppdrag er sendt ut på anbud. Interesserte entreprenører må regne ferdig innen 19. mai.

Få anbydere på asfaltjobber i nord

Andre anbudsrunde for asfaltering i Region nord i 2014 er avsluttet. Nordasfalt fra Bodø er eneste anbyder på de to største jobbene. For øvrig er det Veidekke og Lemminkäinen som viser interesse.

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

E6-sprekk på en milliard

Utbygginga av E6 i Gudbrandsdalen blir ca. én milliard dyrere enn beregnet. Dette tilsvarer ca. 13 prosent over kostnadsrammen som ble vedtatt av Stortinget.

Også NCC anker i asfaltsaken

NCC anker tingrettsdommen i asfaltsaken, der de fikk redusert boten fra Konkurransetilsynet med 100 mill kroner. Også Konkurransetilsynet har anket dommen.

Lyser ut vegutviklings- kontrakt

Statens vegvesen har lyst ut konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Helgeland nord. Én entreprenør vil få ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde hele strekningen

Skolerer infrastruktur- bransjen i BIM

Nye arbeidsprosesser, nye kontraktskrav, nye verktøy, ny kompetanse og tett samhandling. Dette er noe alle aktører behøver å mestre hvis man skal konkurrere om samferdselsprosjekter framover.

Solid ledelse til Flage Maskin/ Contexo

For tredje gang på like mange dager har et arbeidsfellesskap gitt lavest anbud på et stort vegoppdrag. Nå er det Flage Maskin fra Voss og Contexo fra Mysen som har tatt en klar ledelse. Konkurransen gjelder en tunnel i Hardanger.

Bygger 15 000 m2 tørrmur i Etne

Med tilsaman 15.000 kvadrat med natursteinsmur blir nye E134 Stordalen blant dei største tørrmurar i landet.

Ny pris til Trollstigen og Selvika

Turistveginnstallasjonen på Trollstigen vant i dag European Concrete Award 2014 i klassen «Building».

Bare rogalendinger vil bygge om kryss i Tysvær

Tre entreprenører fra Rogaland vil bygge om et kryss på E134 i hjemfylket. Det laveste anbudet er gitt av Bertelsen & Garpestad fra Egersund. Det er på 78,1 millioner kroner.

Siste kommentarer

Undalstunnelen blir utvidet

Kjøretøyer som er høyere enn 3,9 meter kan ikke kjøre gjennom Undalstunnelen i Sogn. Det vil Vegvesenet gjøre noe med. De som vil utvide den, må gi anbud innen 12. mai.

Kruse Smith/Risa leder i Hund- vågtunnelen

Et arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith og Risa vil ha 1,056 milliarder kroner for å drive det meste av Hundvågtunnelen i Stavanger. Det gir en ledelse på 12,6 prosent til nærmeste konkurrent. 

Ny utlysning av tunnelopp- gradering

Bare ett anbud kom inn da oppgradering av Svandalsflonatunnelen ble sendt ut på anbud i fjor. Det lå langt høyere enn ventet. Nå sendes oppdraget ut på nytt i håp om bedre konkurranse. Anbudsfristen er satt til 6. mai.