Impenia leder kampen om kjempejobb

Implenia har en solid ledelse i kampen om den første av de to store kontraktene på E39 mellom Bergen og Os. Anbudet fra Implenia er på 1,463 milliarder kroner. Det holder til en ledelse på over 100 millioner til nærmeste konkurrent.

annonse:
annonse:

Klart for storprosjekt i Kongsberg

Statens vegvesen og Veidekke Entreprenør AS har signert den første store kontrakten på prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda

Folkevandring til Tresfjord- brua

Mange i Vestnes benyttet anledningen til å ta en nærmere titt på den nye Tresfjordbrua lørdag, da Statens vegvesen inviterte til åpen dag.

NCC asfalterer Kristiansand kommune

NCC Roads skal i år legge omlag 8 000 tonn asfalt for Kristiansand kommune.Arbeidet starter opp i mai.

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

-Dieselforbud for lastebiler er meningsløst!

Meningsløst og misforstått miljøpolitikk. Det er reaksjonene fra Norges Lastebileier-Forbund til vedtaket om å forby dieselbiler å kjøre i Oslo på såkalte "røde dager".

Ny utlysning av tunnel gjennom Sørkjosfjellet

Sprenging av tunnelen gjennom Sørkjosfjellet i Troms er sendt ut på anbud på nytt. Fristen er satt til 9. juni. Den som får kontrakten, skal overta etter den spanske entreprenøren OSSA, som Vegvesenet har sagt opp kontrakten med.

Total lokal dominanse i Hå

7 entreprenører vil legge gang/sykkelveg langs fylkesveg 504 i Hå kommune på Jæren. Alle kommer fra Rogaland. Konkurransen er jevn - 18 prosent skiller nr. 1 og nr. 6.

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Startportefølje på 130 milliarder

Samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten for at et nytt selskap skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større vegstrekninger de neste 20 årene.

Vegselskapet litt stusslig, mener Ap

Det nye statlige vegselskapet er litt stusslig, mener Arbeiderpartiet – som frykter mer byråkrati og ikke mer veg.

...mens BNL jubler

 Byggenæringens Landsforening ønsker regjeringens vedtak om et nytt vegutbyggingsselskap velkommen.

Planene for et nytt vegselskap er klar

Det nye vegselskapet skal ha ansvaret for syv prosjekter som de neste 20 år skal bygge ut disse for 130 milliarder kroner.

Mesta kan overta veglysene i Oppland

Elektrobedriftene er høyst uenige om hva de skal ha for drift og vedlikehold av veglys i Oppland. Seks anbud har kommet inn. Det høyeste ligger 123 prosent høyere enn det laveste.

Sørlendinger leder i Lier

Det er stor interesse for å etablere trafikkstyring ved to kryss på E18 i Lier. Jobben går sannsynligvis til et firma på Sørlandet. Lavest ligger Scanmatic Elektro fra Arendal med et anbud på 18,79 millioner kroner.

Gangbru i Jørpeland på totalentreprise

Strand kommune i Rogaland ber om pris på en 120 meter lang gangbru i Jørpeland. I oppdraget inngår både prosjektering og bygging. Anbudsfristen går ut 5. mai.

Park & Anlegg klart lavest i Fet

Bare to entreprenører vil bygge om et T-kryss i Fet kommune til rundkjøring. Klart lavest ligger Park & Anlegg, som vil ha 15,769 millioner kroner for jobben.

Siste kommentarer

Riksveg 110 i Fredrikstad får fire felt

Riksveg 110 er hovedvegen til Fredrikstad fra nord. Den har to felt og en årsdøgntrafikk på opptil 27 000! Nå skal den få to sårt tiltrengte felt til. 27. mai er datoen å merke seg for dem som er interessert i oppdraget.

Sjokktall for Hafast og Møreaksen

Vegdirektoratets rapport «Riksvegutredningen 2015» har sendt sjokkbølger inn over Nordvestlandet. En ferjefri E39 gjennom Møre og Romsdal summeres i denne rapporten til vel 120 milliarder kroner. Det er da kalkulert med firefelts veg på hele strekningen.

Første entreprise på E134 til Veidekke

Veidekke Entreprenør AS skal bygge første delstrekning av prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda for kr. 726 898 921,-.