Stor sprik på Stord

Stor interesse og enda større sprik preger konkurransen om det som kan bli første oppdrag på en ny vegpakke i Hordaland. Det laveste anbudet er på 16,737 millioner kroner, det høyeste ligger 55 prosent høyere.

annonse:
annonse:

Stor interesse for tunnel- oppgradering

Det er stor interesse for å oppgradere elektro- og SRO-installasjonene i Geiteryggtunnelen. Ikke mindre enn ni elektroentreprenører har gitt anbud. Mellom de tre som ligger lavest er det jevnt

annonse:
annonse:
annonse:

Sjøormen klar for Atlanter- havsvegen

Mot én stemme har politikerne i Eide kommune på Nordmøre sagt ja til Nasjonale turistvegers omdiskuterte installasjon «Columna Transatlanticus», sjøormen ved Atlanterhavsvegen.

Norges vakreste veger

Skjarvelandet på Havøysundvegen og Kongevegen over Filefjell er landets vakreste veger.

Veksten i biltrafikken vil fortsette flere tiår framover

Bruken av bil vil neppe avta fram mot 2050. Tvert imot forventes det at kjøreturene bare blir lengre.

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Rekordår for asfalt

Asfaltproduksjonen i Norge passerte i fjor for første gang 7 millioner tonn.

Fem E6-tunneler i Trøndelag skal oppgraderes

På E6 mellom Trondheim og Steinkjer er det seks tunneler lengre enn 500 meter. Nå vil Vegvesenet oppgradere fem av dem for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften. Anbudsfristen er satt til 9. mars.

Nye fotobokser halverer antall drepte

På veger hvor det er installert fotobokser i årene 2004 til 2010 er antall drepte og hardt skadde omtrent halvert. Antall personskadeulykker er redusert med nesten en tredjedel på den første kilometer etter fotoboksen.

Budene var for dårlige – Mesta selges ikke

Etter å ha vurdert budene som har kommet inn på Mesta, har Næringsdepartementet konkludert med at de ikke var gode nok. Dermed forblir selskapet på statens hender inntil videre.

NCC leder klart i Arendal

NCC har gitt et anbud på 163,5 millioner kroner på driftskontrakten for området Arendal øst. Det holder til en klar ledelse. Veidekke ligger mer enn 10 prosent høyere.

Gode nyheter for Vegvesenet, dårlige for Mesta

Anbudene for tre driftskontrakter i Region øst må være hyggelig lesning for Vegvesenet og mindre hyggelig for Mesta. Vegvesenet kan glede seg over en beskjeden prisstigning siden forrige utlysning, Mesta kan risikere å miste alle kontraktene.

Solvik-Olsen skal teste vegene mellom øst og vest

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud skal ut og teste vegene mellom øst og vest før de bestemmer seg for hvilke som bør prioriteres.

Skanska i ledelsen i Sandnes

Skanska har en relativt betryggende ledelse i konkurransen om en stor jobb på E39 i Sandnes. Anbudet fra Skanska er på 330,7 millioner kroner. Nærmeste konkurrent ligger mer enn fire prosent høyere.

Siste kommentarer

Haukeli og Hemsedal prioriteres

Statens vegvesen vil at vegene over Haukeli og Hemsedal skal bli nye hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet.

Anleggsbransjens folkefest

Over 1800 besøkte Arctic Entrepreneur første dag av arrangementet.

SD krever nye hovedveger uten rundkjøringer

Samferdselsdepartementet (SD) krever at nye hovedveger i Norge heretter skal bygges uten rundkjøringer. Dette skal være hovedregelen, med bare få unntak.