E39 gjennom Sandnes utvides

E39 skal utvides fra to til fire felt mellom to kryss i Sandnes. Oppdraget omfatter også ombygging av et av kryssene og utvidelse av 700 meter av en fylkesveg. Anbudsfristen er satt til 21. januar.

annonse:
annonse:

Trollstigen fortsatt åpen

Trollstigen er fortsatt åpen. Det går mot den lengste sesongen i den berømte turistvegens historie.

Hengebru til 2,7 millioner

Ett eneste anbud kom inn da Lom kommune lyste ut en hengebru for fotgjengere med et 52 meter langt spenn. Men det var ingen grunn til å fortvile over liten interesse. HMR Voss vil bare ha 2,7 millioner kroner for brua! 

Politijuristene vil at alle bildrapssaker blir revurdert

Fagforeningen Politijuristene mener at alle bildrapssaker i Norge mellom 2005 og 2014 bør vurderes på nytt.

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

Endelig blir det bedre veg i Valdres

10,2 kilometer ny og trafikksikker E16 i Valdres smaker godt for trafikantene når strekningen Fønhus–Bagn innvies 8. desember.

Feil i vegen frikjente drapstiltalt

Etter at en ulykkesrapport fra Statens vegvesen ble lagt fram i retten, ble en 20 år gammel mann frikjent for bildrap. Det er trolig første gang i Norge at en slik rapport er lagt fram som bevis.

Enda en vegpakke i Hordaland

Ikke noe fylke har så mange vegpakker som Hordaland. Nå planlegges enda en på vestsiden av Stord. Det første delprosjektet er lyst ut med anbudsfrist 8. januar. 

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Ferjepassasjerer slipper å betale bompenger

Fra neste år blir slipper passasjerer på landets tredje mest trafikkerte ferjestrekning, Halhjem-Sandvikvåg på E39 i Hordaland å betale bompenger til en fylkesveg de ikke bruker.

Kollektivterminal i Tromsø til Bjørn Bygg

Etter at terminalbygget på kaia i Tromsø ble revet for tre år siden, har det vært kummerlige kår for busspassasjerene. Nå er det bedring i sikte. Styret i Tromsø Havn KF har vedtatt å gi Bjørn Bygg i oppdrag å bygge en ny terminal. 

Gangbru lyses ut for tredje gang

Ringebu kommune gjør sitt tredje forsøk på å få en akseptabel pris på en gangbru. Brubyggingen er delt i to entrepriser. Begge har anbudsfrist 22. januar. 

Norge får senter for klimatilpasning

Med SFI Klima 2050 får landet endelig et senter for klimatilpasning av det bygde miljø. Senteret etableres i regi av Norges forskningsråd.

De Grønne vil kutte 3,7 mrd til veger

Mens de andre partiene sloss om å gi mer til vegbygging, mener De Grønne at tiden er inne for å kutte.

Lokal dominans i Randaberg

Brødrene Thorkildsen fra Lista i Farsund kommune vil ha 21,007 millioner kroner for å legge gang/sykkelveg langs fylkesveg 480 i Rogaland. Det er det laveste av ni anbud.

Rester av firefeltsveg blir bygd om

Fossumveien i Groruddalen i Oslo har en upraktisk utforming. Nå skal vegen og arealet rundt den bygges om. Entreprenører som er interessert i jobben må regne ferdig innen 7. januar.

-Starter byggingen i Bodø til våren

– Dette er en endelig bekreftelse på at vi kan sette i gang for fullt. Vi planlegger byggestart for riksveg 80 Hunstadmoen-Bodøelv til våren, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Siste kommentarer

Kjempeinteresse for g/s-veg i Skedsmo

Interessen for å anlegge gang/sykkelveg langs fylkesveg 380 i Skedsmo er formidabel. Ikke mindre enn 16 entreprenører deltar i konkurransen.

Bru eller tunnel mellom Moss og Horten

Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslår en vegforbindelse mellom Moss og Horten, samt en bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Tre nye drifts- kontrakter er utlyst

Vegvesenet har lyst ut tre nye driftskontrakter, alle med 15. januar som anbudsfrist. De aktuelle områdene er Drammen og Rjukan i Region sør og Indre Nordmøre i Region midt.