Den største jobben i Bømlopakken er ute

Det største oppdraget på Bømlopakken er lyst ut som totalentreprise. Vegvesenet vil ha pris på 7,9 km ny veg innen 9. september. De totale kostnadene for dette delprosjektet ble anslått til 205 millioner kroner for to år siden.

annonse:
Profilerte stillinger:
annonse:

–Vi har fått til mer enn bare Segway

Regjeringen har fått gjennomslag for mer enn høyere fartsgrenser og ståhjulinger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) etter ni måneder i posisjon.

Privatiseringen av Mesta i gang

Næringsministeren starter prosessen for å selge statens aksjer i Mesta, Norges største selskap for drift og vedlikehold av veger.

Jevn kamp om rekkverk i Akershus

To nabofirmaer kniver om kontrakten på utskifting av rekkverk i Akershus. En halv prosent skiller anbudene. Mesta har fått kontrakten på kantsteinsarbeider i samme fylke.

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

Ny stor jobb på på fv 33 på Toten

Den siste store entreprisen på prosjektet Skreifjella-Totenvika er utlyst med anbudsfrist 11. september. Oppdraget gjelder utbedring av 7,2 km fylkesveg 33 i Østre Toten kommune i Oppland.

Klart for rehabilitering av Fannefjord- tunnelen

Den 23 år gamle Fannefjordtunnelen i Molde tilfredsstiller ikke lenger tidens krav. En omfattende rehabilitering av tunnelen er sendt ut på anbud med frist 15. september. 

Bøkfjordbrua er utlyst

En nettverksbrua med et 120 meter langt spenn er sendt ut på anbud av Vegvesenet. Brua skal føre E105 over oset der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden like ved grensen mot Russland. 24. september går anbudsfristen ut.

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Enda en rassikringstunnel på anbud

Haugomfjellene i Sirdal kommune i Vest-Agder er en trussel mot  trafikantene på fylkesveg 42. Det vil Vegvesenet ha slutt på. En 1 360 meter lang rassikringstunnel er sendt ut på totalentreprise med anbudsfrist 15. september.

Nettverksbru i Alvdal er utlyst

Entreprenører som er interesserte i krevende oppgaver må merke av 2. september på kalenderen. Det er siste frist for å gi anbud på en nettverksbru med et spenn på 88 meter. Brua skal føre riksveg 3 over Glomma i Alvdal.

LNS skal drive tunnel under Kvernsundet

Leonhard Nilsen & Sønner skal drive den 3 250 meter lange tunnelen under Kvernsundet i Troms. Klagefristen gikk ut i går uten at noen benyttet seg av den. Kontraktsummen blir 440,559 millioner kroner.

Mer g/s-veg langs Ring 3 i Oslo

Det skal bli lettere å ta seg fram langs Ring 3 i Oslo for egen kraft. Vegvesenet vil ha pris på 1 100 meter gang/sykkelveg mellom Holmenveien og Gaustad. Anbudsfristen er satt til 20. august.

Ny asfaltfabrikk i gang i Tokke

NCC Roads åpnet nylig asfaltfabrikk på Krossli i Tokke kommune i Telemark. Arbeidet med å montere fabrikken startet 2. mai og etter en periode med testkjøring, er fabrikken nå i ordinær drift.

Lang rassikrings- tunnel i Troms

Enda en lang rassikringstunnel er sendt ut på anbud. Denne gangen er det E6 rundt Nordneset i Kåfjord kommune i Troms som skal sikres. Tunnelen gjennom neset blir 5 810 meter lang. 23. september går anbudsfristen ut.

Klart for original klaffebru i Bergen

Neste høst kan høye båter passere gjennom Damsgårdssundet i Bergen mellom to mektige seil av stål. Seilene er klaffene på en ny gangbru som skal bygges over sundet. De som vil ha den jobben, må gi anbud innen 22. september.

Kjøper betongfabrikk i Sverige

Veidekke Entreprenad AB har inngått avtale om å kjøpe 70 % av aksjene i den svenske betong­element­fabrikken AB Recess i Sala nord for Stockholm.

Siste kommentarer

E6 Helgeland nord lyses ut på nytt

Bare to entreprenører, NCC og Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), meldte seg på konkurransen, men sistnevnte ble ikke prekvalifisert. Dermed lyser Statens vegvesen ut totalentreprisekontrakten på nytt

Mye kjentfolk på konferanse om fremtidens veger

Samferdselsminister Ketill Solvik-Olsen skal åpne konferansen "Smarte veger", hvor en samlet bransje ser inn i glasskula om hvordan fremtidens veger vil bli.

Coolere traktor har du neppe sett

Men rosa lakk, skinninteriør og mye krom skal Valtras nye modell Pink Cat appelere til den yngre og trendy generasjonen.