Solid ledelse til HAK på Herøy

Fem entreprenører har meldt sin interesse for å bygge en ny fergekai i Herøy kommune i Nordland. HAK Entreprenør fra Alta har en klar ledelse med et anbud på 15,974 millioner kroner.

annonse:
annonse:

Ny Mofjellbekken bru er utlyst

Bygging av ny Mofjellbekken bru på E18 i Vestfold er utlyst. Det er en 229 meter lang betongkassebru Vegvesenet ber om pris på. De som vil bygge den, må gi anbud innen 25. august.

Usikkert når Skatestraum- tunnelen åpner

Det er usikkert når Skatestraumtunnelen åpner igjen, opplyser Statens vegvesen. De foretok den første inspeksjon av tunnelen tirsdag.

Skanska overtar Sørkjostunnelen

Nå er det endelig klart: Skanska overtar drivingen av Sørkjostunnelen i Troms etter det spanske firmet OSSA. Ingen av de øvrige anbyderne har benyttet seg av retten til å klage.

Andre vegnyheter
annonse:
annonse:
annonse:

Tunnel- oppgradering på E6 og E18

Vegvesenet har sendt to tunneloppgraderinger ut på anbud. Den ene gjelder Follotunnelen på E6, den andre gjelder Fosskolltunnelen på E18. Anbudsfristene er satt til 7. og 10. september.

Tre anbud på Granfoss- tunnelene

Tre entreprenører har gitt anbud på oppgradering og sammenkobling av Granfosstunnelene i Oslo og Akershus.

Vegselskapet får hovedkontor i Kristiansand

Det nye statlige vegselskapet som skal få opp effektiviteten i norsk veibygging, får hovedkontor i Kristiansand.

Nyhetsbrev fra Våre Veger
Våre Veger Nyhetsbrev

Meld deg på og motta ukentlige nyhetsbrev.

Din epostadresse:

Papirutgaven
Våre Veger

Les papirutgaven av Våre Veger på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

annonse:

Mot hjemmseier i Bypakke Bodø

Det ligger an til hjemmeseier i kampen om den nest største kontrakten i Bypakke Bodø. Et arbeidsfellesskap mellom SA Anlegg fra Fauske og PK Strøm fra Saltdal har gitt det laveste anbudet. Det er på 369,2 millioner kroner.

E16 mellom Arna og Voss skal rassikres

Den rasutsatte strekningen på E16 mellom Voss og Arna skal sikres tidligere enn varslet. Vegvesenet omdisponerer midler for å framskynde rassikringen.

Jevn kamp om kjempejobb på E16

 Et arbeidsfellesskap mellom Impleinia og Isachsen Entreprenør har en knapp ledelse i kampen om den andre store entrerpisen på prosjektet E16 Sandvika-Wøyen. 689,6 millioner kroner vil de to ha for jobben.

Smart armerings- stol fra Oldroyd

Oldroyd har utviklet en ny type armeringsstol for montering direkte på tunnnelmembran. Den nye armeringsstolen fra Oldroyd har fått navnet RoadRunner.

Manglende bruk av sikker- hetsutstyr i dødsulykker

Manglende eller feil bruk av påbudt sikkerhetsutstyr går igjen i dødsulykkene på norske veier, ifølge nye tall.

Blir størst innen trafikkdirigering

Når Trafikkdirigering og Veigutta nå slår seg sammen, blir de Norges største aktør innen trafikkdirigering med nærmere 200 trafikkdirigenter rundt om på norske veger denne sommeren.

Ny bussterminal i Holmestrand

Høsten neste år flyttes Vestfoldbanen inn i fjellet i Holmestrand. Da blir det nåværende stasjonsområdet bygd om til bussterminal og parkeringsplass. De som er interessert i den jobben, må søke om prekvalifisering innen 6. august.

Lettere for busser på Fornebu

Kollektivtrafikanter som reiser på fylkesveg 166 i Bærum går bedre tider i møte. Et nytt felt i retning Oslo sentrum er tatt i bruk. Det er først og fremst ment for busser og drosjer, men inntil videre kan også el-biler benytte det.

Siste kommentarer

E6 Helgeland bygges ut for 4 milliarder

E6 på Helgeland kan bli bygget ut for nesten 4 milliarder kroner. Arbeidet kan starte høsten 2016, foreslår regjeringen.

85 meter lang bru er utlyst i Trondheim

En 85 meter lang jernbanebru er sendt ut på anbud - av Vegvesenet. Brua blir bygd i forbindelse med at E6 utvides fra to til fire felt. Den erstatter den nåværende brua som fører Dovrebanen over E6 på Klett i Trondheim. Anbudsfristen er 17. august.

Mange vil for- berede for ny E18

Det er stor interesse for det forberedende arbeidet for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. To oppdrag ble lyst ut. Vegvesenet har fått 13 anbud på det ene og 10 på det andre.