• STARTER NESTE ÅR: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ser fram til å sette spaden i jorda for Vestfoldbanen i 2009. Foto: Per Erlien Dalløkken

Starter på dobbeltspor i 2009

Ventetiden er over for Vestfold, annonserer samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Arbeidene med dobbeltspor på jernbanestrekningen Barkåker - Tønsberg startes opp i 2009.

annonse:

Pendlere på Vestfoldbanen kan ifølge samferdselsminister Liv Signe Navarserte glede seg til raskere reisetid, flere tog og angiveligvis mer punktlig togtrafikk på Vestfoldbanen i framtiden.

I ettermiddag inviterte tre statsråder til pressekonferanse i Vestbanehallen i Oslo.

På agendaen sto avklaring og opplegg for videre utbygging av Vestfoldbanen.

3-4 minutter

- Jeg er glad for at regjeringen har bestemt at det i statsbudsjettet for 2009 skal bevilges midler til å sette i gang utbygging av dobbeltspor på den 7,7 kilometer lange strekningen Barkåker - Tønsberg på Vestfoldbanen, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Utbyggingen skal gi økt kapasitet, raskere reisetid; som for eksempel redusert reisetid på 3-4 minutter mellom Tønsberg og Oslo, samt mer punktlig togtrafikk, spesielt for invercity-togene.

Utbyggingskostnadene er estimert til 1,37 milliarder kroner. Jernbaneverket har fått beskjed om å begynne prosjekteringen allerede nå.

Flere spor følger

- Å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, særlig i de folketette områdene av landet, er en uttrykt målsetting for regjeringen. Derfor har vi satset målrettet for sammenhengende oppbygging av viktige strekninger som Lysaker - Sandvika og Stavanger - Sandnes, og avventet oppstart av nye prosjekter for å holde rasjonell framdrift og ferdigstille de prosjektene som allerede er satt i gang.

Finansminister Kristin Halvorsen og nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen var tilstede på pressekonferansen for å understreke regjeringens felles satsing.

annonse:
annonse:
Anbefalt for deg
Sosiale medier