«Goliat - et skrekkens eksempel»

Verken kostnadsstyring, kompetanse, kvalitet eller HMS er bedre hos Hyundai enn hos norske verft. Tvert imot, skriver redaktør Tormod Haugstad.

annonse:

Den største takken bør gå til Fred Kavli

KOMMENTAR: Ekteparet Moser bør takke Fred Kavli for Nobelprisen.

annonse:

Få elbilene ut av kollektivfeltet

Dagens særordninger må revurderes, skriver redaktør Tormod Haugstad.

De nye forskningssentrene vil endre Norge

LEDER: En viktig driver for lavere kostnader, skriver redaktør Tormod Haugstad

«En av de viktigste i Statoils historie»

LEDER: Slik vil Helge Lund bli husket som konsernsjef i Statoil.

La Ife slippe usikkerheten!

LEDER: Institutt for energiteknikk må få ressurser til drift og vedlikehold, skriver redaktør Tormod Haugstad.

Oljeindustrien må slutte å syte

LEDER: Bør opptre mindre hårsåre overfor kritiske røster, skriver redaktør Tormod Haugstad.

Kongsberg Gruppen er viktig for Norge

LEDER: Næringsministeren vil ikke lenger være hovedeier.

Lunch tegneserien - Dagens stripe på tu.no
Dilbert tegneserien - Dagens stripe på tu.no
annonse:

AMS kan redusere forbruk, men tariffsystemet er for komplisert

LEDER: Vi må ikke bli så smarte at vi lurer oss selv.

Fiasko for norsk havvind

LEDER: Det er verken marked eller rammebetingelser for å satse på vindkraft i Norge.

Dette må svi, Tord Lien!

LEDER: Tapet i Utsira-saken vil henge ved Tord Lien så lenge han er statsråd.

Vi må ta debatten om 2-4-ordningen

LEDER: Oljeindustrien må tåle en diskusjon om arbeidstidsordningen på norsk sokkel.

Nå kommer klimaløsningene

LEDER: Og næringsliv og marked går foran politikerne.

Uavhengig gransking kan rydde opp i elektrifiseringsdebatten

LEDER: Oljeselskapene har seg selv å takke for bråket.

Siste kommentarer

Mongstad-retretten er et nederlag for klimakampen

LEDER: Men investeringene vil bli stående som en viktig historisk satsing.

– En omdømmemessig skandale for Ife

LEDER: Anmeldelsen fra Utenriksdepartementet kan bety slutten for atomreaktorer på norsk jord.

Helge Lund gjør bare jobben sin

LEDER: Men 2013 ser ut til å bli et vondt år for Statoil-sjefen.

Alle kan ikke bli ingeniører

LEDER: Kun et regjeringsskifte kan redde ingeniørutdanningen.

Anbefalt for deg
Sosiale medier