TU Live

Følg nyhetsbildet

12:55

Hydro får fjerne åtte tonn kvikksølv fra Herøya

Hydro Energi får tillatelse til å flytte fjerne sitt deponi for kvikksølvforurensede masser på Herøya Industripark i Porsgrunn og flytte det til Noahs deponi på Langøya i Re kommune, opplyser Miljødirektoratet

Deponiet, den såkalte kvikksølvsarkofagen, ble bygget i 1992/93 da klor-alkaliefabrikken ble revet, og inneholder kvikksølvforurenset utstyr og bygningsmasse fra fabrikken.

Deponiet inneholder ca. 9350 tonn avfall, og det totale kvikksølvinnholdet beregnes til ca. 8 tonn. Det meste av deponimassene er klassifisert som farlig avfall på grunn av høye konsentrasjoner av kvikksølv og PCB i maling og betong.

Avfallet vil bli transportert med lastebiler direkte til kai ved Hærøya Industripark og videre med båt til Noah.

Totalt er det antatt at det vil kunne oppstå inntil 1000 m3 forurenset vann i tilknytning til tiltaket, og det vil bli bygget et skreddersydd vannrenseanlegg for rensing av dette vannet. Renset vann vil bli ledet til Frierfjorden, og det totale utslippet av kvikksølv er anslått til under 1 gram.

Flyttingen skal etter planen gjennomføres i høst, og forventes å ta ca. 6 uker. 

Øyvind Lie
12:51

Dødsulykke på pukkverk på Støren

Én person mistet livet i en arbeidsulykke på et pukkverk på Støren i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag mandag formiddag.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, men operasjonsleder Stig-Roger Olsen hos politiet i Sør-Trøndelag opplyser at personen var alene på stedet da ulykken skjedde.

Nødetatene ble varslet om hendelsen klokka 10.25. Det ble raskt konstatert at vedkommende var død.

Politiet har sperret av stedet for å gjennomføre tekniske undersøkelser. Arbeidstilsynet er varslet.

(©NTB

Jannicke Nilsen
12:50

Nye bredbåndmillioner fra staten

Over 9.000 husstander skal få nytt eller bedre bredbåndstilbud etter at 30 søknader om tilskudd har fått tommelen opp fra Nkom.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått 16,5 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet etter at Stortinget tidligere i år innvilget midler til bredbåndsutbygging i distriktene i statsbudsjettet.

Pengene skal spesielt gå til områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

I år fikk Nkom inn 102 søknader fra kommuner i 15 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene og etter endelig behandling hos Nkom, er 30 søknader innvilget.

– En grunnleggende forutsetning for digitalisering og økt bruk av digitale løsninger er at det finnes et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet. Det er de kommersielle aktørene som tar de store investeringene i bredbåndsutbygging, men staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en kommentar.

Den største potten tilfaller Sør-Trøndelag, som får over 18 millioner kroner. (©NTB)

Jannicke Nilsen
12:49

Virke: Lys framtid for norsk næringsliv

Bunnen er nådd, og herfra vil det gå oppover for norsk næringsliv, spår Virke. Men hovedorganisasjonen er urolig over at veksten i sysselsettingen har flatet ut.

– Det er veldig bekymringsfullt med tanke på velferden vår, sier administrerende direktør Vibeke Madsen i Virke.

Varehandelen er den største sektoren for privat sysselsetting. Madsen etterlyser bedre og tydeligere grep fra politikerne for å skape nye og lønnsomme arbeidsplasser i tida framover.

Forundret

– Politikerne må snakke opp tjenestenæringene og verdien av arbeidsplasser innenfor tjenestesektoren, akkurat som de gjør innenfor industrien, sier Madsen til NTB.

– Vi trenger politikere som forstår rammebetingelsene, og en politikk som sikrer investeringer, risikovilje og tilgang på riktig kompetanse. Det som forundrer meg, er at det ikke kommer sterkere signaler fra våre politikere når vi står foran en så stor omstilling som nå.

– Jeg er spent på hva regjeringen vil levere på dette feltet når statsbudsjettet legges fram i oktober, sier hun.

Samtidig viser en kvartalsvis oversikt fra Virke at næringslivet ser lyst på framtida.

– Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen, sier sjeføkonom Lars Haartveit i Virke.

Sus i salget

Positive tegn i tiden er at oljeinvesteringene faller mindre, mens eksportnæringene og innenlandsk reiseliv nyter godt av en svak krone. Dessuten er rentene fortsatt lave, mens den høye prisstigningen på varer trolig er midlertidig.

Helt konkret går salget av elsykler og dyr kosmetikk så det suser, mens prisen på klær er på vei oppover for første gang siden midten av 1990-tallet. Innenfor møbelbransjen går salget av eksklusive og dyre møbler best.

Det viser at tilliten til norsk økonomi blant forbrukerne har økt kraftig i år, slår Haartveit fast. De har også grunn til å se lysere på framtiden, mener han.

– Den høye prisveksten vi ser nå, først og fremst på importerte varer, vil avta klart til neste år. Det vil bidra til økt realinntektsvekst, sier Virkes sjeføkonom.

Miljøkrav

Mens fire av ti næringslivsledere tror at deres bransje vil gjennomgå endringer de neste fem årene, ser seks av ti store muligheter for sin bedrift.

Samtidig mener bare halvparten av bedriftene at de har behov for å styrke miljøkompetansen.

– Virke jobber nå med å få opp forståelsen og kunnskapen om dette i bransjen. Vi opplever at flere og flere virksomheter tar dette innover seg, sier Madsen – som sparker klimaballen videre til forbrukerne.

– Forbrukerne må stille grønnere krav, og innkjøperne må stille mye tøffere krav til produsentene, sier hun.

(©NTB)

Jannicke Nilsen
12:48

Børsen med rød ukestart

Oslo Børs startet uken i rødt. Etter en halv times handel var hovedindeksen sunket med 1,26 prosent, til 610,03 poeng.

Av de ti mest omsatte selskapene var det kun Europris (+0,25) som steg i verdi fra start. Statoil (-1,33), Marine Harvest (-0,58), Telenor (-0,37), Norsk Hydro (-0,23), Yara International (-0,77), DNB (-1,24), SalMar (-2,31), Orkla (-0,91), og REC Silicon (-2,88) var de øvrige på topp-ti-listen.

Gjensidige Forsikring varslet i en børsmeldingmandag at 190 årsverk vil forsvinne i konsernet i løpet av 2017 som et ledd i effektiviseringstiltak. Det vil i tredje kvartal bli gjort en engangsavsetning på om lag 120 millioner kroner til dekning av restruktureringskostnader.

– Målet er å unngå oppsigelser ved å tilby frivillige løsninger til medarbeidere, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Selskapet varsler også flere endringer i konsernledelsen. Etter en times handel lå selskapet ned en prosent på børsen.

Også ved de toneangivende børsene i Europa var det røde tall. I Paris sank CAC 40-indeksen 1,10 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London falt 0,92 og 0,79 prosent.

Nordsjøolje gikk derimot opp. Mandag formiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 46,08 dollar fatet, en oppgang på 0,25 prosent.

(©NTB)

Jannicke Nilsen
08:53

Fagforening vil droppe bøter til helikopterselskap

Systemet med at helikopterselskapene som trafikkerer Nordsjøen må betale bøter ved forsinkelser skaper unødvendig stress og må skrotes. Det mener klubbleder i helikopterselskapet CHC.

Fredag la Statoils granskningsgruppe fram sin rapport etter Turøy-ulykken i april. Et av punktene i rapporten omhandlet hvordan kostnadskuttene i den kriserammede oljebransjen kan innvirke på helikoptersikkerheten.

Granskningsgruppen mener blant annet at oljeselskapene må finne andre måter å stimulere helikopterselskapene til punktlighet på enn bøtesystemer som gir negativ effekt og straff.

Klubbleder Hans Petter Jensen i Industri Energi i helikopterselskapet CHC mener rapporten viser at systemet med bøter til helikopterselskapene bør skrotes. Det var CHC som fløy den fatale turen i april.

– Penalty-ordningen stresser organisasjonen unødvendig. Derfor er det bra at de setter søkelyset på det. Men jeg mener hele systemet med straff er feil. Hvis punktligheten er gjennomgående dårlig, så burde konsekvensen være at oljeselskapene finner en annen leverandør, sier Jensen til Stavanger Aftenblad.

Han mener at oljeselskapene og helikopterselskapene burde gå sammen om å finne et system for å unngå bøter.

(©NTB)

Jannicke Nilsen
07:41

Tankskip i fyr i Mexico

Et tankskip utenfor den mexicanske kystbyen Veracruz sto i helgen i brann i ett døgn før flammene ble slukket.

Det var åpne flammer på sjøen som følge av drivstofflekkasje. Tankskipet Burgos, som tilhører statsoljeselskapet Pemex, var lastet med 80.000 fat diesel og 70.000 fat bensin.

Mannskapet på 31 var uskadd og ble evakuert.

– Man kunne se brann på sjøen, noe som er et tegn på drivstofflekkasje, sier Antonio Chedraui, en talsmann for marinens brannvesen.

Mannskaper fra Pemex og marinen bidro til å slukke brannen.

Chedraui sier det tok fire timer før det nødvendige utstyret kom på plass, og Pemex var treg med å legge ut lenser for å hindre utslippet fra å spre seg, forteller han.

(©NTB)

Jannicke Nilsen
07:18

Telenor-topper med løsning for dårlig innendørsdekning

En femdel av arealer innendørs har dårlig mobildekning. Tidligere Telenor-topper har gått sammen for å finne en løsning på problemet.

– Det er pinlig at man med dagens telekommunikasjon har problemer med innendørsdekning. Den er en plage for operatørene. Kundene klager, det er mye bråk og misnøye, sier Rune Rinnan i Cloudberry Mobile til Finansavisen.

Han har gått sammen med tidligere konsernsjef i Telenor, Edvard Thygesen, og tidligere visekonsernsjef Arve Johansen. De samarbeider om en ny teknologi som ved bruk av mini-basestasjoner i hjemmet, vil tilby mye bedre dekning.

– En annen fordel med signaler innendørs er at batteritiden øker betydelig når telefonen bare må hviske til basestasjonen, istedenfor å rope ut gjennom betong og glass til en stor basestasjon utendørs. Strålingen reduseres også, sier Johansen.

Den nye løsningen skal ikke by på store kostnader, men er avhengig av samarbeid med operatørene.

(©NTB)

Jannicke Nilsen