Teknisk Ukeblad og TU.no eies og drives av Teknisk Ukeblad Media AS

Teknisk Ukeblad Media AS

Besøksadresse: Akersgata 35, Sentrum, 0158 Oslo, Norge
Postadresse: PB 380 Sentrum, N-0102 OSLO

Telefon: 23 19 93 00

Telefaks: 23 19 93 01

E-post til redaksjonen: redaksjonen@tu.no

E-post til nettredaksjonen: nettdesk@tu.no

Abonnements-/kundeservice: kundeservice@tu.no

Adm.dir/ansvarlig redaktør: Jan M. Moberg

Redaktør: Tormod Haugstad

Abonnere på nyhetsbrev? Meld deg på her

Fakturaadresse:

Teknisk Ukeblad Media AS
c/o Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS
PB 6793
St.Olavs plass
0130 OSLO

Elektronisk: tum@nitschke-borgting.no

Adresseendring:

ADRESSEENDRING FOR TEKNISK UKEBLAD PAPIR - FYLL UT SKJEMA HER

Produktene fra Teknisk Ukeblad Media er:

Norges største polytekniske tidsskrift:

Teknisk Ukeblad

Tidsskriftet for veg- og anleggssektoren:

Våre Veger

Stillingsdatabase:

tu.no/jobb

 

Hvem gjør hva i tu.no?

Redaktør:

Tormod Haugstad

Frontsjef:

Stein Jarle Olsen

Utvikler:

Tom André Fossen

Utvikler:

Ruben Solvang

Salgssjef digital

Rune Johansson

Selger tu.no

Annette Skram Hansen

Selger tu.no/jobb

Fredrik Bjerknes

Selger tu.no/jobb

André Wang Nossen

 

Annonsemateriell:

Gry Melsom

Redaksjonen i Teknisk Ukeblad bidrar med redaksjonelt innhold i tu.no.
Salgsstaben i Teknisk Ukeblad selger også annonser til tu.no.

 

Ansatte i Teknisk Ukeblad Media AS

Alvestad, Steinar
Selger, Våre Veger

913 10 360

steinar.alvestad@tu.no

Amelie, Maria
Journalist

 

maria.amelie@tu.no

Andersen, Anne-Lise
Leserkontakt

906 83 723

anne-lise.andersen@tu.no

Bjerknes, Fredrik
Key Account Manager

900 57 527

fredrik.bjerknes@tu.no

Bredesen, Heidi
Grafisk designer

928 89 510

heidi.bredesen@tu.no

Dalløkken, Per Erlien
Journalist

906 38 899

per.dallokken@tu.no

Eckmann, Geir
Key Account Manager

954 72 550

geir.eckmann@tu.no

Edvardsen, Terje
Salgssjef konferanser og event

917 36 393

terje.edvardsen@tu.no

Flæten, Sigurd Øygarden
Journalist

926 24 633

sigurd.flaten@tu.no

Flønes, Elin
Key Account Manager

920 48 734

elin.flones@tu.no

Fossen, Tom André
Utvikler

408 57 694

tom.andre.fossen@tu.no

Franzèn, Tore
Key Account Manager, stilling ledig

970 39 466

tore.franzen@tu.no

Gisvold Garathun, Mari
Journalist

975 71 522

mari.gisvold@tu.no

Hagelund, Einar
Salgssjef Rogaland og Hordaland

952 70 669

einar.hagelund@tu.no

Haugstad, Tormod
Redaktør, Teknisk Ukeblad/tu.no

41765610

tormod.haugstad@tu.no

Haugstøyl, Janne
Økonomisjef

920 89 102

janne.haugstoyl@tu.no

Hole, Svein-Erik
Head of Innovation

909 69 053

svein-erik.hole@tu.no

Jacobsen, Lina Merit
Grafisk designer/redigerer (permisjon)

481 37 407

lina.jacobsen@tu.no

Johansson, Rune
Salgssjef digitalt

982 16 683

rune.johansson@tu.no

Johnsen, Beate
Key Account Manager

906 77 282

beate.johnsen@tu.no

Lie, Øyvind
Journalist

980 47 286

oyvind.lie@tu.no

Melsom, Gry
Traffic manager

909 65 986

gry.melsom@tu.no

Moberg, Jan M.
Adm. direktør/ansv. redaktør

916 27 822

jan.moberg@tu.no

Nikolaisen, Per-Ivar
Journalist

926 88 389

per-ivar.nikolaisen@tu.no

Nilsen, Jannicke
Journalist

950 28 435

jannicke.nilsen@tu.no

Nossen, André Wang
Key Account Manager

952 74 761

andre.nossen@tu.no

Olsen, Stein Jarle
Frontsjef tu.no

920 82 577

stein.olsen@tu.no

Paulsen, Knut
IT-ansvarlig

958 79 898

knut.paulsen@tu.no

Qvale, Peder
Journalist

970 47 745

peder.qvale@tu.no

Ramsdal, Roald
Journalist

917 21 449

roald.ramsdal@tu.no

Rodrigues, Elisabeth
Grafisk designer

908 56 911

elisabeth.rodrigues@tu.no

Seehusen, Joachim
Redaktør, Automatisering

952 14 977

joachim.seehusen@tu.no

Skoglund, Jarle
Redaktør, Våre Veger

913 72 670

jarle.skoglund@tu.no

Skram Hansen, Annette
Key Account Manager

924 88 838

annette.skram.hansen
@tu.no

Solberg, Sidsel
Servicemedarbeider

23 19 93 00

sidsel.solberg@tu.no

Solheim, Eirik
Salgsdirektør

908 24 140

eirik.solheim@tu.no

Solvang, Ruben
Utvikler

900 74 460

ruben.solvang@tu.no

Stensvold, Tore
Journalist

908 50 703

tore.stensvold@tu.no

Strande, Mona
Utgavesjef Teknisk Ukeblad

916 92 522

mona.strande@tu.no

Taraldsen, Lars
Journalist

952 48 104

lars.taraldsen@tu.no

Thue, Siri
Key Account Manager

992 57 510

siri.thue@tu.no

Urke, Eirik Helland
Prosjektleder multimedia

901 61 407

eirik.urke@tu.no

Utne, Siv
Key account manager

408 46 125

siv.utne@tu.no

Valmot, Odd Richard
Journalist

930 58 520

odd.richard.valmot@tu.no

Zachariassen, Espen
Journalist

995 142 22

espen.zachariassen@tu.no

Åse, Rune
Markedssjef

909 50 007

rune.aase@tu.no