TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Photo by Evenfoto.no
Innhold fra annonsør

Video: jaktsekk som løser et vanlig problem

Vi tok en prat i disse jakttider med Vorn om den nye patenterte Jaktsekken med QRR (Quick Rifle Release,) et system for hurtig utløsing av våpen fra ryggsekk under jakt.

Quick Rifle Release (QRR) er navnet på et patentert system for bæring og utløsing av våpen fra en ryggsekk. På de fleste ryggsekker som er designet for våpen, trekker man geværet opp over brukerens hode. QRR er det eneste systemet for våpen på sekk hvor man bærer våpenet i sekken tett til brukerens rygg, og hvor man trekker våpenet enkelt ut fra siden av sekken. 

Dette systemet er raskere og tryggere enn noen andre ryggsekker for våpen som finnes på markedet i dag.

Våpenet blir frigjort fra sekken ved å trekke i et utløserhåndtak på venstre skulderrem. Utløserhåndtaket er utstyrt med en ekstra sikkerhetsknapp som sikrer at våpenet kun løses ut når du trenger det. Håndtaket er plassert høyt på skulderen slik at den ikke er i veien for kolben på våpenet for links skyttere.

"Best av alt, du trenger ikke lange armer og god fysikk for å klare å trekke våpenet fra sekken, sier oppfinner Eirik Andersen i Vorn."

En unik løsning som måtte sikres

Eirik Andersen hadde en ide med en spesifikk løsning, og den ønsket Vorn å sikre seg enerett til. Vorn vistse hva ved ideen som var unikt og som de ønsket å beskytte. Kartleggingen og planleggingen av selve patentet dreide seg om å beskytte den unike løsningen og påvise at ideen vare både unik og patenterbar.

Vorn ønsket å  beskyttee  den store fordelen med produktet, nemlig at man kunne løse ut geværet fra ryggsekken uten å ta av seg sekken, sier Partentrådgiver på saken Endre Woldstad i Onsagers.

Nå satses det internasjonalt og da har fokus på sikring av bedriftens strategisk viktige immaterielle verdier i form at patent på QRR og varemerket Vorn vært en viktig døråpner.

Når man kan komme med en patentert løsning og et etablert varemerke stiller man sterkere når man skal bygge opp en distribusjon internasjonalt, sier Erik Andersen i Vorn.

Brukte web forum for videreutvikling av prototype

Vorn brukte en litt uvanlig, men meget effektiv metode for å få testet prototypen på ryggsekken slik at produktet skulle være optimalt for målgruppen ved lansering. Brukere av et aktivt jakt-webforum, kammeret.no fikk tilbud om kjøp av en prototype på sekken. Vorn ønsket betaling for prototypen for å få tak i testere som ikke bare var ute etter noe "gratis", men brukere som genuint var interessert i denne type produkt og som kom til å bruke det mye. På denne måten oppnådde Vorn at enkelte svakheter faktisk ble funnet og meldt inn, noe som gjorde at den første produktserien ble svært gjennomarbeidet og vellykket. 

– Ved å aktivt søke feedback på prototypen landet vi til slutt på en sekk som bygger på en unik våpenutløsning, men som også er laget av jaktfolk for jaktfolk, sier Erik Andersen i Vorn.

For mer info om sekken gå inn på Vorn.no