ADVARER: - Tiltakene i Klimakur2020 utløser et enormt behov for bioenergi, advarer NVE-direktør Agnar Aas. (Bilde: Jannicke Nilsen)

Varsler enormt behov for bioenergi

  • Kraft

– De foreslåtte klimatiltakene utløser et formidabelt behov for bioenergi, advarer NVE-direktør Agnar Aas.

– Regjeringen må legge fram en helhetlig strategi for bioenergi snarest, krever Høyres miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup.

Ny energimiks

I dag la etatsgruppen Klimakur 2020 fram rapporten som skisserer alle mulige, gjennomførbare klimatiltak, som kan være med å bidra til å redusere klimautslippene med mellom 15 og 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020.

NVE-direktøren fikk raskt spørsmål om Norge har nok energi til å dekke alle tiltakene som skal sikre utslippskutt iblant annet olje- og gassindustrien, landbasert industri og i transportsektoren.

Ifølge Agnar Aas gir summen av alle tiltakene en litt lavere energietterspørsel i 2020 enn uten tiltakene. Samtidig endres energimiksen mye.

Har ikke nok

– Dersom du ser på løsningene som hver sektor anbefaler, så er mange knyttet opp til bioenergi. Da blir spørsmålet: skal vi importere dette? Behovet overstiger tilgjengelige nasjonale ressurser, utdyper NVE-direktøren.

Behovet for fossile energivarer kan gå ned med cirka 25 TWh, Ifølge NVEs beregninger.

Samtidig kan etterspørselen etter bioenergi øke med 20 TWh, tilsvarende 26-28 TWh bioenergiressurser, avhengig av hvordan man framstiller biodrivstoffet.

Ikke godt nok

Til tross for at Klimakur setter stor lit til bruk av bioenergi i tiltakene, er regjeringen er i bakleksa i arbeidet med å fremme bioenergi, mener Høyres miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup.

– Norge har et stort potensial for å levere både innenfor produksjon av biodrivstoff og biomasse. Det regjeringen har gjort for å fremme bioenergi i Norge er overhodet ikke godt nok, sier Astrup.

Ja til import

Bellona-leder Frederic Hauge mener imidlertid at vi like gjerne også kan importere begge deler fra utlandet.

– Vi har betydelige muligheter for økt uttak i Norge, men så sant produksjonen er bærekraftig kan import av biodrivstoff og biomasse fra utviklingsland bli en viktig del av klimaløsningen, sier Hauge.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.