Statoil har stengt produksjonen fra Kristin-plattformen på grunn av for høy temperatur. (Bilde: Statoil)

Varme stengte Kristin

– Temperaturen ble høyere enn akseptabel, og det ble besluttet å stenge den produksjonen i løpet av søndag 12. desember, skriver Statoil i en melding.

Statoil har nå satt i gang utbedring av feilen, og forventer å gjenoppta produksjonen i løpet av desember.

– Det er litt for tidlig å kommentere hva som konkret har forårsaket temperaturøkningen. Det er dette som vi nå skal finne ut av, sier kommunikasjonssjef Jannik Lindbæk i Statoil.

Kristin produserer olje og gass fra feltene Kristin og Tyrihans. Nedstengningen tilsvarer en utsatt produksjon på 100.000 fat oljeekvivalenter per dag.

TU arrangerer «TU Oil Summit 2016» den 24. november 2016.