Utenlandsk eierskap

  • Bygg

– AF Gruppen har i dag ingen utenlandske aksjonærer av betydning. Vi opplever imidlertid økende interesse også fra utlendinger og har derfor besluttet å rapportere på norsk og engelsk fra og med 2. kvartal 2006, sier konserndirektør Kristian Johansen i AF Gruppen

Block Watne har kun vært på børs siden mars i år, så erfaringen er kort. – Vi merker forholdsvis stor interesse, fortrinnsvis fra profesjonelle investorer i Storbritannia, USA og Nord-Tyskland, sier konsernsjef Terje Nilsen. – det er to-delt dette med utenlandsk eierskap. På den ene siden er det store utenalandske entreprenører som har kjøpt seg opp og som later til å bli. Så har det vært mange småhusprodusenter, ofte svenske, som har trukket seg ut igjen.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.