KARTLEGGES: To tog var involvert da kjøreledningen ble avbrent på tre steder i Oslo-området natt til mandag. Årsaken kartlegges nå. (Bilde: Jernbaneverket)

Undersøker spenningsfeil

  • Bygg

Jernbaneverket har ennå ikke fastlagt hendelsesforløpet som førte til avbrenning av kontaktledninger både på Oslo S, ved Skøyen og i Oslotunnelen. Uhellet, som de kaller det, skjedde ved midnatt søndag, og det tok 12 timer før trafikken igjen kunne gå normalt.

Tog og anleggsarbeid

– Sannsynligvis var det en ganske alvorlig spenningsfeil på en større strekning som førte til overspenning i anlegget, sier informasjonssjef i Jernbaneverkets region øst, Thor Erik Skarpen.

Det eneste de vet om den bakenforliggende årsaken så langt, er at det var flere elementer involvert.

– To tog var involvert, i tillegg til at det pågikk avkobling av strøm i forbindelse med anleggsarbeider på det ene sporet. Det vi er sikre på er at det i utgangspunktet ikke var noen feil på anlegget, så dette hadde ingenting med dårlig vedlikehold å gjøre, sier Skarpen.

Skal finne årsaken

Nå jobber Jernbaneverket med å finne ut hva som forårsaket overspenningen, og hvor stor spenningen faktisk var siden konsekvensene ble så alvorlige.

Det tok 12 timer å fikse feilen, siden nye kontaktledninger måtte trekkes på en lengre strekning.

– Det var mange som jobbet på spreng for å klare det på den tiden. Kontaktledninger er veldig tunge, tjukke og stive, så det er utfordrende og fysisk vanskelig å jobbe med, sier Skarpen.

Det er fortsatt ikke klart når rapporten etter hendelsen vil være klar.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.