FORBUD: Regjeringen mener det bygges for mye i strandsonen. (Bilde: Nestunet)

Trosser byggeforbud

Siden 1965 har det vært byggeforbud i strandsonen i Norge. Men selv om regjeringen vil hindre nedbygging, sier kystkommunene stadig oftere ja til søknader.

I mange kystkommuner er unntakene fra byggeforbudet nærmest blitt regelen. Det viser kommunenes egne tall, skriver Aftenposten.

Ni av ti

I Arendal fikk nesten ni av ti innvilget dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet i fjor. I Bodø var tallet like høyt. Sju av ti i Mandal og på Tjøme fikk bygge ved sjøen når de søkte, det samme er snittet på landsbasis.

I fjor ble det gitt hele 812 dispensasjoner fra byggeforbudet. Det er 45 flere enn året før. Stadig flere får dermed lov til å bygge i strandsonen.

– Klattevis nedbygging

Regjeringen ønsker å få en slutt på kommunenes liberale praksis og mener at antall dispensasjoner fra byggeforbudet er altfor høyt.

– Det er veldig uheldig når det blir en nedbygging av strandsonen gjennom enkeltvedtak og enkeltdispensasjoner. Da blir det en klattevis nedbygging av områder, sier Morten Wasstøl, (SV), politisk rådgiver i miljøverndepartementet.

Nye regler

Nå er det innført strammere regler i den nye plandelen av plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1. juli.

– Det vil gi mer likebehandling i utbyggingssaker og sikre større lokal deltakelse og bredere demokratisk debatt om hva som er greit og ikke greit av bygging i strandsonen langs kysten, sier Wasstøl.

Få anmelder

Samtidig melder Økokrim at kommunene lar være å anmelde nesten all ulovlig bygging i strandsonen.

I 2007 ble det innlevert kun 82 anmeldelser. I fjor var tallet enda lavere.

– Jeg frykter at hvis graverende overtredelser ikke anmeldes, vil en ikke klare å stanse utviklingen av ulovlige tiltak langs hele Norges kystlinje, sier Hans Tore Høviskeland, leder ved miljøteamet til Økokrim.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.