STORT: St.Olavs Hospital i Trondheim blir på hele 197 500 kvadratmeter. (Bilde: Helsebygg Midt-Norge)
ETT BYGG: I motsetning til St. Olavs Hospital i Trondheim, blir Akershus universitetssykehus på Lørenskog i hovedsak en stor bygning med flere pirer. (Bilde: Fotomontasje: Arkitektfirmaet CF Møller)

To sykehus til 20 milliarder i rute

  • Bygg

St.Olavs Hospital og Ahus er fortsatt preget av mye anleggs- og byggearbeid.

– Sykehusene er forskjellige, men det er ikke nødvendigvis kostnadsdrivende, sier informasjonssjef Arve-Olav Solumsmo i Helsebygg Midt-Norge som har ansvaret for utbyggingen av St.Olavs Hospital.

Han bekrefter at det er valgt mange felles tekniske løsninger ved de to sykehusene:

Felles kunnskap

– Begge har valgt mange av de samme løsningene når det gjelder IKT, logistikk, robottraller og rørpost. Vi har dratt fordeler av hverandres erfaringer under utbyggingen, sier Solumsmo.

– Vi har bygd 90 000 kvadratmeter som er ferdig og overlevert sykehuset i løpet av det siste året, og er nå i gang med 80 000 kvadratmeter som skal være ferdig i 2010. Den gamle høyblokken skal også rives, og det skal settes opp et nytt bygg som skal stå ferdig i 2013. Totalt vil 197 500 kvadratmeter være ferdigstilt i 2014, sier Solumsmo.

Kostnadsrammen for fase en og fase to er til sammen 12 milliarder kroner.

Ulike konsepter naturlig

De store sykehusprosjektene er i seg selv forskjellige bare ved at St. Olavs Hospital består av flere bygninger, mens Akershus universitetssykehus har et hovedkompleks, noe som blant annet vil medføre forskjellige driftssituasjoner.

– Helsebygg Midt-Norge ligger tre, fire år foran oss i sin fremdriftsplan. Det er derfor helt naturlig at konseptene er ulike. Vi har fått tilgang til erfaringer som Helsebygg Midt-Norge har gjort seg. Vi benytter i hovedsak samme teknologi, men ikke samme leverandører. Den totale kostnadsrammen er 8,2 milliarder kroner, men prosjektet blir levert i henhold til det økonomiske styringsmålet på 7,8 milliarder, sier prosjektdirektør for Nye Ahus, Bjørn Sund.

Totalt blir Akershus universitetssykehus på 137 000 kvadratmeter.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.