VENTER MER UTSLIPP: Norge har noe reduserte klimagassutslipp for andre år på rad, men trenden kommer til å snu, mener SSB. (Bilde: colourbox.com)

Synkende klimautslipp fra industrien

  • Klima

Det viser den nye utslippsstatistikken som Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Statens Forurensingstilsyn (SFT) presenterte i dag.

Overgang til mindre forurensende produksjonsteknologi og bedre prosesstyring har ført til synkende utslippstall for industrien. Nedleggelse av Magnesiumfabrikken på Herøya har også hjulpet.

Langvarig innsats

- Dette bekrefter det vi har sagt hele tiden. Industrien har investert i miljøteknologi siden 1990 gjennom aluminiumavtalen og klimaavtalen med Staten, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Han anslår at det er brukt minst 14 milliarder kroner for å minske utslipp og øke energieffektiviteten.

Synkende utslipp

Industrien sto for 29 prosent av Norges samlede klimagassutslipp i 2005, og er dermed den viktigste utslippskilden i Norge. Men i motsetning til de andre store utslippskildene, er industriens utslipp synkende.

Nedgangen har skjedd på tross av produksjonsvekst i flere viktige næringer som isolert sett har gitt økte CO 2-utslipp.

- Fastlandsindustrien har redusert utlippene betydelig, men så har vi fått nye, store utslipp fra de landbaserte terminalene som er knyttet til olje- og gass-salget blant annet fra Kollsnes, Kårstø og også noe fra Snøhvit-feltet.

Ikke varig nedgang

De samlede norske klimagassutslippene hadde en svak nedgang på 1,4 prosent i 2005 i forhold til 2004. Nedgangen hadde to hovedårsaker: redusert forbruk av fyringsoljer - trolig på grunn av høye oljepriser, og nedgang i utslipp fra deler av utslippsintensiv industri, på grunn av produksjonsnedgang i disse næringene.

Men nedgangen vil ikke bli en varig trend.

Kårstø og Melkøya vil øke

- Tvert imot vil oppstart av gasskraftverket på Kårstø og energianlegget på Melkøya uten CO 2 -fangst gi betydelig økning i Norges samlede klimagassutslipp de nærmeste årene. Det er per i dag ikke vedtatt virkemidler eller iverksatt tiltak som på kort sikt vil motvirke utslippsøkningen fra denne energiproduksjonen, skriver SSB i en pressemelding.

Fra 1990 til 2005 har klimautslippene totalt sett steget med 8,5 prosent fra 1990 til 2005.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.