FRISKERE OG FRISKERE: Norske bygningsarbeidere er blitt friskere de siste to årene. (Bilde: Joachim Seehusen)

Sykefraværet raser

  • Bygg

I enkelte anleggsprosjekter er sykefraværet under to prosent. Tallene slippes midt under debatten om hvem som skal betale for sykefraværet.

– Dette har vært en enorm snuoperasjon. Nå må Stortinget stoppe forslaget om å innføre arbeidsgiverandel ved langtidssykefravær, uttaler administrerende direktør i BNL, Sverre A. Larssen.

I første kvartal i år var sykefraværet i bedrifter tilknyttet Byggenæringens Landsforening 7,4 prosent. Det er spesielt langtidssykefraværet som går ned.

BNL-bedrifter har masse å tjene på få ned fravært og jobber langsiktig og intenst, hevder foreningen.

IA-avtalen snart i mål

– Vi setter dette helt klart i sammenheng med den innsatsen som legges ned i Inkluderende Arbeidslivarbeidet (IA), sier Sverre A. Larssen.

Halvparten av alle ansatte i BNL-bedrifter omfattes av IA-avtalen. Hvis utviklingen fortsetter vil byggenæringen ha gode muligheter til å oppfylle vilkårene i avtalen.

Enorme samfunnsgevinster

Reduksjonen i sykefraværet bidrar til enorme gevinster for samfunnet. Det er nå over 2000 flere arbeidere på jobb i det utførende leddet hver dag, enn det var for to år siden. Dette er et svært godt resultat, ikke minst tatt i betraktning av at arbeidsledigheten har gått kraftig ned i samme periode.

BNL har den siste tiden registrert at en rekke store anleggsprosjekter kan vise til sykefravær ned mot 1,5-2 prosent. – Når dette er daglige meldinger og ikke enkeltstående tilfeller, så vet vi at det gjøres et enormt arbeid med å bedre forholdene på arbeidsplassene, sier Larssen.

Småbedriftene får svi - trekk endringsforslaget

Nedgangen i sykefraværet er ingen tilfeldighet. Bedriftene har allerede i dag et produksjonstap på 28 milliarder kroner på grunn av legemeldt sykefravær.

- Det mangler ikke økonomiske incitamenter for å redusere sykefraværet. Nå bør Stortinget bidra til ro rundt sykelønnsordningen og stoppe saken, tordner Larssen.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.