VENTER MER UTSLIPP: Norge har noe reduserte klimagassutslipp for andre år på rad, men trenden kommer til å snu, mener SSB. (Bilde: colourbox.com)

Svak nedgang i klimagassutslippene

  • Klima

Nedgangen skyldes blant annet mindre råoljeproduksjon på sokkelen og redusert produksjon og innførte miljøtiltak i deler av utslippsintensiv industri.

Noe ned

Dette viser nye foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) lager i tett samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

De samlede norske klimagassutslippene var på 53,7 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2006.

Dette er en nedgang på 0,8 prosent fra 2005. I perioden 1990-2006 har utslippene økt med omtrent 8 prosent.

Venter vekst

Mesteparten av veksten skjedde i perioden fram til 1999, mens utslippene etter dette har holdt seg relativt stabile.

De to siste årene har utslippene sunket igjen og ligger nå rett under 1999-nivå.

Det er imidlertid ventet at vi går inn i en periode med ny vekst, når blant annet utbyggingene av anleggene på Kårstø og Melkøya er ferdig og anleggene er satt i drift.

Olje og gass

I Norge er industrien, olje- og gassvirksomheten og veitrafikken de største bidragsyterne til klimagassutslippene og sto for drøyt 70 prosent av de samlede utslippene i 2006.

- De resterende 30 prosentene kommer fra landbruk, innenriks sjøfart og fiske, flytrafikk og forråtnelse av søppel, osv, sier seniorrådgiver Gisle Haakonsen i SSB.

Olje og gassektoren stod for en fjerdedel av utslippene i 2006, og har hatt en vekst på 70 prosent siden 1990. Utslippene henger nøye sammen med produksjonstempoet.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.