FORFALLER: - Vi klarer ikke å ta de store restaureringsarbeidene på museet fordi vi må konsentrere oss om å unngå katastrofene, sier Stian Myhren, leder for Norsk Folkemuseums bygningsantikvariske avdeling. ILLUSTRASJONSFOTO (Bilde: Anders J. Steensen)
FORFALLER: - Vi klarer ikke å ta de store restaureringsarbeidene på museet fordi vi må konsentrere oss om å unngå katastrofene, sier Stian Myhren, leder for Norsk Folkemuseums bygningsantikvariske avdeling. ILLUSTRASJONSFOTO (Bilde: SINTEF Byggforsk)

Store råteskader på museer

Råteskader har rammet flere av de verneverdige bygningene til Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Halvparten av landets frilufts- og folkemuseer er i samme situasjon.

– Må unngå katastrofene

Norsk Folkemuseum har et etterslep på vedlikeholdet av de verneverdige bygningene som tilsier en dobling av både stab og dagens budsjett på 7 millioner kroner for å komme à jour, skriver Aftenposten.

Skadene har oppstått på århundre gamle stuer, loft, eldhus og stabbur, og skyldes hovedsakelig fuktighet.

– Vi klarer ikke å ta de store restaureringsarbeidene på museet fordi vi må konsentrere oss om å unngå katastrofene, sier Stian Myhren, leder for museets bygningsantikvariske avdeling.

10 prosent kritisk

Og den dårlige tilstanden gjelder ikke bare Bygdøy-museet.

Roy Høibo, direktør ved Ryfylkemusset i Sand har på oppdrag fra Kulturdepartementet ledet en utredning om forholdene i Rogaland. Resultatene er ikke oppløftende.

– Grovt sett er halvparten av bygningene i tilfredsstillende tilstand, mens 10 prosent er i kritisk forfatning, sier han.

Med rundt 5.000 verneverdige bygninger over hele landet betyr dette at om lag 500 historiske og verneverdige bygg er i en kritisk tilstand.

Klimaendringer med mildere og våtere vintre får noe av skylden da dette været fører til mer sopp og råte enn tidligere.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.