NY PERS: Håkon Sannum og Multiconsult presenterte rekordresultat i fjor. For inneværende år ser det også bra ut. (Bilde: Joachim Seehusen)

Solid fra Multiconsult

  • Bygg

Her er tallene

2009 2008

Driftsinntekter 1 139 697 1 104 141

Driftskostnader 1 046 884 1 012 920

Driftsresultat 92 813 91 221

Ordinært resultat før skatt 94 565 96 384

Årets resultat 65 354 67 250

– Vi leverer et resultat i henhold til budsjett og det skal vi være fornøyde med. 2009 var antatt å bli et vanskelig år og vi begynte tidlig å gjøre tiltak for å imøtekomme utfordringene som følge av finanskrisen. Resultatet viser at vi truffet bra med tiltakene, sier Håkon Sannum, administrerende direktør i Multiconsult.

God oppdragreserve

Finanskrisen og tilbakegangen i verdensøkonomien vil også i 2010 bidra til usikre markedsutsikter. Multiconsult AS går inn i 2010 med en oppdragsreserve som er nær 20 prosent høyere enn i 2009.

– Dette er bra, men absolutt ingen sovepute. Multiconsult vil, på samme måte som andre selskaper innen bransjen, bli påvirket av ustabil verdensøkonomi. Selskapet har bygget opp en differensiert virksomhet som i varierende grad vil bli påvirket av tilbakegangen i verdensøkonomien. Vi kan derfor si at vi ser utfordringene, men at vi samtidig er nøkterne optimister, sier Sannum.

Strategisk vekst og faglig utvikling

I 2009 ble selskapet tilført tung samferdselskompetanse ved å innlemme Kompas AS som en del av Multiconsult. Oppkjøpet av alle aksjene i Industriplan AS har bidratt til at Multiconsult AS har styrket industrisatsingen ytterligere. I tillegg er det investert store ressurser i faglig utvikling og forsknings- og utviklingsprosjekter internt i selskapet.

I 2009 passerte Multiconsult AS 1100 ansatte og noterte samtidig den største omsetningen som er registrert noen gang.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.