Regjeringen lyver om jernbanesatsingen, mener Rådgivende Ingeniørers Forening. (Bilde: Scanpix)

Slakter jernbanesatsing

  • Bygg

Eksperter fra Rådgivende Ingeniørers Forening har sett nærmere på budsjettforslaget fra Samferdselsdepartementet. De kommer til andre resultater enn regjeringen.

Selv om regjeringen i budsjettet for 2011 vil gi mer til jernbane enn det helhetlige forslaget i Nasjonal Transportplan er det ikke nok. Det er også et poeng at hvis man isolerer investeringer så er dette beløpet i budsjettet mindre enn i NTP, hevder RIF.

Liv Kari Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening
NTP er ikke ambisiøs nok SKEPTISK: Liv Kari Hansteen i RIF. Joachim Seehusen

NTP er ikke ambisiøs nok

– En ting er det å skryte av at det gis mer enn forslaget i NTP, men RIF mener at denne planen ikke er ambisiøs nok til å kunne i møtekomme behovet for fremtidige jernbanetjenester. Dette kommer tydelig frem i State of the Nation, sier RIFs administrerende direktør Liv Kari Hansteen.

State of the nation er en rapport som ble gitt ut av RIF i vår. Der hadde de mest kompetente fra landets største rådgivere sammen sett på hvordan tilstanden er innen både samferdsel, vannforsyning og offentlige bygg. Konklusjonen i den rapporten var et minimumsbehov på 200 milliarder kroner til jernbane. For å holde jernbanen på et forsvarlig nivå kreves hele 400 milliarder kroner.

Mindre enn i NTP

RIF har også merket seg at selv om det legges opp til en vekst på 8,9 prosent i budsjettet på investeringer, så er dette mindre enn den opprinnelige summen i NTP.

– I handlingsprogrammet til NTP står det 4,319 milliarder, mens summen i budsjettet til investeringer er 4,24 milliarder. I den store sammenhengen er ikke dette en stor forskjell, men det er viktig å påpeke at budsjettet ikke går lenger enn det som er lagt til grunn i NTP-rammen på alle punkter, sier Hansteen.

– Alle områdene innen jernbane trenger minst de midlene som det er lagt opp til i NTP. Blant annet mener RIF at det er viktig at man snarest mulig kommer i gang med planleggingen av Oslotunnelen og forsere arbeidet med Ringeriksbanen. Rådgiverbransjen har både kompetanse og kapasitet til å kunne planlegge på et høyere nivå enn dagens NTP dersom oppgavene settes ut på en mer effektiv måte, sier hun.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.