KONFERANSE: Erik Lahnstein mener vi ser en "liten revolusjon" ved at folk i andre land nå ser hva som skjer i nordområdene. (Bilde: Dag Yngve Dahle)

– Russland er en uforutsigbar nabo

  • Olje og gass

TROMSØ: Lahnsteins foredro onsdag om framtidig næringsutvikling i Nord-Norge under Næringspolitisk forum, et underarrangement til den store nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Barentsavtale snart på plass

"Sender signaler"

Han kom med lite nytt om regjeringens nordområdepolitikk, men benyttet anledningen til å skryte av at flere uavklarte grensespørsmål i de nordlige havområdene er løst under den rødgrønne regjeringens tid.

Han trakk fram de sjømessige grensene mot Grønland, Island og Færøyene og selvsagt Russland. Her står Delelinjeavtalen er klar sentralt.

– Avtalen fører i seg selv ikke til økt verdiskapning eller flere arbeidsplasser, men utløser et større potensial for økt næringsaktivitet i nord. Men viktig er også signalene den sender til omverdenen, sier Lahnstein, som er statssekretær i Utenriksdepartementet.

"Ingen spøk"

Han fortsetter slik:

– Det viser verden at landene i Arktis er i stand til å løse problemer på en fredelig måte. Dette gir kredibilitet og positiv politisk oppmerksomhet, særlig fordi at det kan være svært krevende å samarbeide med Russland. Det er ingen spøk. Kulturforskjellene er store og vi møter et helt annet system enn det vi har her hjemme, sier han.

Han legger til:

– Russland er en stor, krevende og uforutsigbar nabo, sier Lahnstein.

Kraftig nedskriving av ressurser

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.