TETT NVE-BYGG: NVE-bygget på Majorstuen i Oslo rehabiliteres og er nå tett. (Bilde: Mona Strande)

Rehabilitering på god vei

  • Bygg

Det at bygget nå er tett, er en viktig milepæl i det spesielle rehabiliteringsprosjektet.

Det er Entra eiendom som eier og omdanner Middelthuns gate 29 til et moderne og miljøriktig kontorbygg. Dette kommer frem i en pressemelding.

Energimerking B

I rehabiliteringsprosessen blir det tatt flere ulike hensyn. Bygget skal få energimerking B, det nest beste på skalaen.

– NVE-bygget er et utrolig spennende rehabiliteringsprosjekt. Vi skal forene både fredningsbestemmelser, miljøkrav og universell utforming, sier Carl Henrik Borchsenius i Entra som leder prosjektet.

– Nybrottsarbeid

Det er utfordrende å ta hensyn til både fredningsverdiene og funksjonelle krav til et moderne og så stort kontorbygg.

– Samarbeidet med Riksantikvaren har vært nybrottsarbeid for begge parter, og fungerer godt, sier han.

Redusert arealbehov

Bygningen på Majorstua er et stykke industrihistorie. I 1964 kunne direktoratet samles under ett tak.

De 21.105 kvadratmeterne var tilpasset behovet til NVE.

Men når NVE flytter tilbake i mai 2011, er forvaltningsorganets arealbehov redusert til 70 prosent av det opprinnelige.

– Mer effektiv utnyttelse av eksisterende bygg er et eiendomsbransjens viktigste bidrag til et bedre miljø, sier Borchsenius.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.