STORE SKADER: Ingen menneskeliv gikk tapt, men Namsos-raset fredag ga store materielle skader. (Bilde: Scanpix)

Rasskader for 45 millioner

Ni av bolig- og fritidseiendommene som ble tatt av raset er totalskadd, ifølge takstrapporten.

Ytterligere tre eiendommer ble skadet da det flere hundre meter brede leirraset gikk i Namsos fredag.

Kan bli endret

Den foreløpige takstrapporten konkluderer med at skadene beløper seg til 45 millioner kroner.

Konklusjonen er basert på observasjoner fra lufta, kartdata og registrerte opplysninger i eiendomsdata og kan bli endret når det blir mulig å reise inn i rasområdet.

– De skadelidte må så raskt som mulig ta kontakt med sitt forsikringsselskap og sende inn skademelding, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Westby i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Husløse i månedsvis

Det kan ta flere måneder før de evakuerte etter raset i Kattmarkveien i Namsos kan flytte hjem.

Omkring 20 hus ligger uskadd, men uten veiforbindelse i området bortenfor rasstedet i Kattmarka.

Rundt 100 personer er berørt av rasulykken, og mange av dem kan komme til å måtte vente til over sommeren før de får flytte hjem til husene sine.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.