Gamle atomreaktorer og annet radioaktivt materiale ligger dumpet i sjøen i Barentshavet og Karahavet. Nå skal miljøtilstanden kartlegges. (Bilde: Colourbox)

Planlegger felles atomtokt i Barentshavet

Onsdag og torsdag er en ekspertgruppe samlet i Oslo for å gå videre med planene om å gjennomføre internasjonale miljøtokt på russisk side. En rekke utrangerte atomreaktorer og annet radioaktivt avfall ble i sovjettiden dumpet på sjøen i Barentshavet og Karahavet.

Lokal forurensning

På Novaja Semlja ble det gjennomført prøvesprengninger av atomvåpen under den kalde krigen. Sammen med atomubåtene Komsomolets og K-159, som henholdsvis gikk ned ved Bjørnøya og under tauing til opphogging, utgjør de tidligere prøvesprengningene potensielle kilder til radioaktiv forurensning.

– Vi vet fra tidligere tokt at de radioaktive lekkasjene har vær lokale og at strålenivåene generelt sett er lave i disse viktige havområdene. Men det er viktig å overvåke om forurensningsfaren øker. Norge har direkte økonomiske interesser av at vi vet mest mulig om miljøtilstanden i disse fiskerike havområdene, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Erik Lahnstein, til NTB.

Planlegging

Han sier seg glad for at russerne igjen åpner for internasjonale miljøtokt på eget territorium. Det er nå 16 år siden norske eksperter deltok i felles kartlegging av den radioaktive forurensningen i området.

– Det er svært gledelig at man på russisk side igjen åpner opp for internasjonal miljøovervåking. Med ekspertmøtet i Oslo denne uken er realiseringen av nye tokt mye nærmere, sier Lahnstein, som ikke kan si om den første kartleggingen kan skje i løpet av året.

Tre fellestokt

I 1992, 1993 og 1994 ble det gjennomført tilsvarende fellestokt i havområdene øst for Novaja Semlja, der blant annet forurensning fra 17 dumpede atomreaktorer ble målt. Lekkasjer fra prøvesprengninger i Abrasimovfjorden og Stepovogovfjorden ble også undersøkt.

Russerne har i ettertid gjennomført flere tokt, men ikke med norsk deltakelse etter 1994.

– Planleggingen av nye fellestokt er et godt uttrykk for det generelt gode samarbeidet som vi nå har med Russland, understreker Erik Lahnstein.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.