SIKRING: Nesten 14.000 m3 sprøytebetong ble brukt for å sikre Oslofjordtunnelen. (Bilde: Gaute Christensen, Statens Vegvesen)

Oslofjordtunnelen stengt

  • Bygg

Oslofjordtunnelen har vært stengt flere ganger siden åpningen i 2000.

Problemer

I 2003 ble den oversvømmet etter svikt i pumpesystemet.

Senere samme år raste 12 tonn stein ned fra tunneltaket og la seg i veibanen.

Da var tunnelen stengt i en uke.

I 2004 var den stengt i tre og en halv måned på grunn av rasfare.

Regn

Nå er den stengt igjen etter at vann har rent inn i tunnelen på Hurum-siden, ifølge Østlandets Blad.

Tunnelen er altså ikke 100 prosent regntett.

Det har vært kraft regn i området siste to dagene.

Ingen vet ennå når Oslofjordtunnelen vil åpne.

Hysteri om tunnelsikkerhet

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.