Tilsynet med Oseberg C avdekte blant annet manglende kompetanse hos de ansatte. (Bilde: StatoilHydro)

Oseberg C-gransking avslører fem regelbrudd

Det var 12. september i fjor at det oppsto en hydrokarbonlekkasje på StatoilHydro-plattformen Oseberg C.

Ingen skadd

Mannskapet kom seg i livbåtene, og ingen ble skadd. Men fire personer som var i området kunne ha mistet livet dersom lekkasjen hadde ført til eksplosjon.

Petroleumstilsynet (Ptil) opplyser i sin granskingsrapport at lekkasjen oppsto i forbindelse med vedlikehold av en ventil.

Dette var den nest største gasslekkasjen i prosessområder på norsk sokkel.

Manglet kunnskap

Tilsynets gransking viser at lekkasjen har oppstått som følge av utilstrekkelige risikovurderinger i forbindelse med planlegging av arbeidet, samt manglende kompetanse om hydraulikkanlegg blant personellet som var involvert.

Ptil har funnet til sammen fem avvik fra regelverkskravene:

  • Mangelfull kompetanse og utilstrekkelig praktisk erfaring hos personell som arbeider med hydraulikksystemer
  • Manglende instruksjoner for arbeidet som skulle utføres
  • Manglende risikovurdering og risikoforståelse
  • Mangelfull prosjektering
  • Mangelfull beredskapstrening.

Tilsynet ber StatoilHydro om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert, og vil ha svar innen 16. mars.

Få med deg «TU Oil Summit 2016» torsdag 24. november.