TRYGGHET: Politiet er bare en faktor blant mange som skal sikre et trygt samfunn. OL eller ikke OL!

OL-by undervurderer sikkerheten

  • Bygg

Danmark vurderer å søke om sommer-OL i 2024. Arbeidet har imidlertid startet noe skjevt. Det danske Finansministeriet slakter nemlig Rambøll Managements rapport om utgifter og inntekter i forbindelse med arrangementet, melder Ingeniøren. Finansbyråkratene i Danmark mener konsulentselskapet undervurderer kostnadene forbundet med sikkerhet. I følge rapporten er utgiftene til sikkerhet 500 millioner danske kroner.

Anslaget er basert på sikkerhetskostnadene i Sydney-OL i 2000 samt budsjetterte kostnader fra de kommende fem sommer-OL i Madrid, Moskva, London, New York og Paris. Terrorangrepene i London og Madrid er eksempler på en økende terrortrussel mot verdens storbyer, ifølge Finansministeriet.

London har oppjustert utgiftene til sikkerhetsformål til ni milliarder kroner. DYD

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.