YDMYKE: - Dette er en tillitserklæring, sier den nyvalgte EU-toppen Fredric Hauge. (Bilde: ESPEN LEIRSET)

Norsk CO2-kompetanse til EU

  • Klima

Bellona-leder Frederic Hauge blir nestleder for EU-kommisjonens storsatsing på CO2-håndtering, teknologiplattformen.

– En unik posisjon, sier den nyvalgte miljøtoppen Frederic Hauge. – Vi er ydmyke for oppgaven. Dette er en meget stor tillitserklæring, sier han.

Storsatsing

CO 2-håndtering er i disse dager høyt på agendaen i EU.

På EU-toppmøtet ble det nylig vedtatt at utslippene skal ned med minst 20 prosent i forhold til 1990-nivå, innen 2020. Et av de viktigste prosjektene for å nå dette målet er en massiv satsing på fangst og deponering av CO 2 fra ulike kraftverk. Det skal bygges 12 pilotanlegg for CO 2-fangst og lagring innen 2015.

Nå begynner jobben

– Vi gleder oss veldig. Vi har blitt valgt inn på grunn av vår kunnskap. Vi har i mange år jobbet med CO 2-håndtering overfor EU, sier Hauge. Han understreker at nå skal det jobbes hardt.

Bellona har de siste årene holdt flere høringer i EU-parlamentet om CO 2-fangst, deltatt i debatter, holdt foredrag og levert rapporter. Dette mener Hauge er årsaken til at miljøorganisasjonen har fått en så sentral posisjon i EUs prestisjesatsing.

Flere norske

Hauge er ikke den eneste nordmann som har blitt valgt til meget sentrale verv i EUs prosjekt for CO 2-håndtering.

Tre andre Bellona-ansatte og fire Statoil-ansatte skal også delta i prosjektet ”European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants”.

Til sammen deltar 250 representater fra næringslivet, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner. Prosjektet blir premissgiver for EUs satsing.

Post-Kyoto

EU kommisjonen skal nå etablere mekanismer som stimulerer myndigheter og industri til å utvikle teknologi for CO 2-håndtering. Nå skal rammevilkårene settes.

– Det er snakk om å få på plass et eget direktiv for å gjennomført denne satsingen. Dette har gått raskt og det blir ekstremt spennende, sier Hauge, som mener at dette gir Bellona en mulighet til å være med å snekre rammeverket for det som kommer etter Kyoto-avtalen, som går ut i 2012.

Men Bellonas frittalende leder må kanskje endre litt stil, nå som han har blitt EU-topp?

– Jeg må nok bli min egen rolle mer bevisst. Det blir en utfordring.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.