Norge verdensmester i 3D-modellering

  • Bygg

Norske arkitekter, bygg- og dataingeniører vant torsdag en verdensomspennende konkurranse om planlegging og prosjektering av en bydel i London for 220 millioner pund – 2,27 milliarder kroner.

Fjerde BIM-VM

Dette var det fjerde verdensmesterskapet i bruk av BIM, building information modell, som ble arrangert.

En verdensomspennende hel-digital konkurranse i planlegging og prosjektering arrangert med hovedsete i London. Det norske laget vant to av til sammen 11 priser: Best overall awards og Multi-disciplinary Design and Constructability.

I juryens uttalelse om det norske vinnerbidraget heter det at: «For involving the clients and for the breadth and depth of their design and collaboration».

BIM Vikings

12 lag fra hele verden med til sammen over 300 personer deltok i konkurransen. Fra norsk side hadde store deler av BIM-miljøet samlet seg til innsats, med både private og offentlige aktører.

På det norske laget, The BIM Vikings, var selskapene/virksomhetene Data Design System, Nosyko, Arktis, Powel, Holte Byggsafe, EPM Technology, Focus Software, Norsk Technology, Octaga, Sintef, Norconsult informasjonssystemer, Heggelund & Koxvold, Statsbygg, EDR Engineering Data Resources, AS og Forsvarsbygg.

Ny bydel på 48 timer

Ellers stilte to team fra Sør-Korea, tre fra USA, ett fra Japan, to fra Storbritannia, ett fra Chile, ett fra Finland og ett mixed lag med deltakere fra Finland, Nederland, Norge (Norconsult – BIM Costing), og Storbritannia.

Oppgaven var å planlegge og prosjektere en hel bydel i London på 48 timer. Rett nok skulle intet av dette realiseres noen gang, men kappestriden var en øvelse i å ta i bruk den nye teknologien som nå er på vei inn i internasjonal byggenæring – også her hjemme.

I praksis

Langsomt men sikkert vokser BIM frem som en realitet i byggenæringen. Statsbygg har allerede tatt BIM delvis i bruk, og det første prosjektet der bruk av BIM er en forutsetning er lansert på Doffin tidligere i år. BIM er også brukt på deler av nye A-hus, det nye sykehuset i Akershus.

Statsbygg har sagt at fra og med 2010 skal kun BIM benyttes på deres prosjekter.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.