Mer Skype, mindre mobil

Mobil taletrafikk går ned, mens billigtelefon på nettet, som Skype, øker.

Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.