FORSVUNNET: En våt høst i fjor gjorde mange skogsbilveier ubrukelige og mange skogsentpreprenører har måttet kaste inn håndklæet.

Mangel på trevirke

  • Bygg

Byggenæringen begynner nå å merke leveranseproblemer fra sagbruk og høvlerier.

– Ja, det stemmer nok, bekrefter Knut Einar Fjulsrud, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Treindustrien. Han forklarer knappheten på trevirke med at det var svært fulle lagre da finanskrisen satte inn.

– Mange hadde nok for mye på lager. Men nå sliter mange av våre medlemmer med tilgangen på tømmer. Det skyldes at det var en ekstremt våt høst i fjor som gjorde det vanskelig å drive hogst. Mange av skogsbilveiene var det ikke forsvarlig å benytte. Når så fuktproblemene og høsten var over så satte den voldsomme kulda inn.

Fjulsrud sier det er mange år siden det ble avvirket så lite som i fjor. Han tør ikke si noe om lenge knappheten vil vare.

Kapasitet forsvunnet

– I 2009 hadde vi den laveste avvirkningen vi har hatt siden 1940-tallet, sier Gudmund Kvaal, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Han sier at de nå registrerer bedre prisen og at medlemmene igjen ønsker å levere.

– Men det er nå sterke begrensninger på skogentreprenørsiden. I nedgangstider forsvinner de alltid, og tradisjonell kommer de ikke tilbake. Det er ennå for tidlig å si hvordan det går denne gangen, sier Kvaal.

Situasjonen der skogeieren selv hogger sitt tømmer hører fortiden til.

– Mer enn 90 prosent av alt tømmer er hogget og transportert av skogentreprenører. En gjennomsnittlig skogeier avvirker 5 – 600 m 3 dårlig, men en moderne skogsmaskin må ha 50 – 60 000 m 3 årlig. Det fører til at stadig flere avvirker sjeldnere men mer om gangen. Antall leverandører lå tidligere på rundt 35 000, men i 2008 var det ikke mer enn 14 000 som leverte tømmer, sier Kvaal.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.