VANSKELIG: Det gamle adressesystemet gjor det vanskelig å finne frem i Abu Dhabi, og blir knapt brukt. Norplan leger nytt.
VEKST: Den omfattende nybyggingen har gitt behov for å fornye hele systemet med gateadresser i Abu Dhabi.
ABU DHABI: Veksten i området er meget sterk, og det gamle adressesystemet duger ikke lenger. Norske Norplan har fått jobben med å lage nytt.
FAGLIG MIKS: Hanne Bertnes Norli hos Asplan Viak forteller om en faglig miks i Abu Dhabi bestående av ingeniører, arkitekter og transportplanleggere for å bygge og implementere et nytt adressesystem.

Leverer adressesystem i Abu Dhabi

  • Bygg

Norplan signerer en kontrakt om å utvikle et helt nytt adressesystem i Abu Dhabi i De Forente Arabiske Emirater.

Kontrakten løper over tre år og Norplan har gjenåpnet et kontor i byen.

Ikke i bruk

– Vi fikk brev om at vi hadde vunnet kontrakten allerede i mai, forteller divisjonsleder Hanne Bertnes Norli hos Norplan. Norplan er et samarbeid mellom Asplan Viak og Multiconsult om utenlandske satsinger.

Adressesystemet i Abu Dhabi er i dag nærmest ute av kontroll, og det er meget vanskelig å finne frem i byen. De korrekte adressene blir i liten grad benyttet, man gir heller en beskrivelse av beliggenhet i forhold til mer eller mindre kjente landemerker, forretninger eller lignende. – Men så hender det rett som det er at forretningen ikke er der lenger, og da blir det vanskelig, sier Norli.

Koble til registre

– Utfordringen nå blir å finne hva som må gjøres. Vi ser på styrker og svakheter i forskjellige systemer, også i andre emirater der det er gjort tilsvarende endringer nylig.

Norplan må også vurdere hvordan et nytt adressesystem kan kobles opp mot eiendomsregistre, postens databaser og ikke minst mot alle brukerne.

– Denne kreative fasen vil vi jobbe med frem mot oktober, deretter blir det implementering og oppfølging de neste to årene, sier Norli.

Nummersystem

Med i kontrakten er også nytt skiltdesign for gateskiltene som må skiftes i hele byen.

Men før det kommer så langt må Norplan bestemme seg for de grunnleggende prinsippene.

– Et nummersystem kan være logisk, vi vurderer også å bruke tematiserte gatenavn der navnet også gir informasjon om hvor i byen adressen er, sier Norli.

Konkurranse

Konkurransen om oppdrag i emiratene er tøff, alle de store internasjonale firmaene er etablert i denne regionen, som opplever en eventyrlig vekst.

– Men vi får nå igjen for langsiktig tenkning, Norplan har vært 30 år i området og vi har også tidligere hatt kontor der nede. Vi har et godt forhold til byens myndigheter, sier Norli.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.