Kleppa vil opprette en støtteordning for å fremme miljøvennlige bygg. (Bilde: Tove K. Breistein)

Lanserer tilskuddsordning for lavenergibygg

  • Bygg

- Ordningen vil gi støtte til kompetansebygging, utredning og informasjonsformidling om miljøhensyn i bygg, utvikling av lavenergi- og passivhus, universell utforming og god byggeskikk, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Flere miljøvennlige bygg

Ordningen settes i sammenheng med oppfølging av klimaforliket og regjeringens miljøhandlingsplan for bolig- og byggenæringen - "Bygg for framtida".

Målet med tilskuddsordningen er å nå målet om flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygg.

Rettet mot næringen

Målgruppen for ordningen er ifølge pressemeldingen forsknings- og utredningsmiljø, bygge- og eiendomsnæringen, kommunene og andre sentrale aktører i bolig- og byggesektoren.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.