Kongeboligen ferdigrestaurert

  • Bygg

Restaureringen har omfattet reparasjon av bærende konstruksjoner, utskifting av alle rør og tekniske anlegg samt restaurering av rom og overflater fra 1700-, 1800- og 1900-tallet.

Arbeidet har pågått i 3 år og har kostet 177 millioner kroner.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.