Opprør på sokkelen

Konflikter på sokkelen

TU arrangerer «TU Oil Summit 2016» den 24. november 2016.