Halvdan Skard, styreleder i Kommunenes sentralforbund, mener finansminister Sigbjørn Johnsen må tildele kommunene 5,5 milliarder kroner ekstra neste år. (Bilde: Scanpix)

Kommunene ber om milliarder

  • Bygg

Kommunenes sentralforbund (KS) har 30. mai ett av sine fire faste møter med regjeringen årlig.

Milliarder

Organisasjonen mener landets kommuner neste år bør få minst 5,5 milliarder ekstra for å løse fem viktige oppgaver.

– Våre forventinger er moderate, men svært viktig å få innfridd, sier styreleder i KS, Halvdan Skard, i en pressemelding.

5,5 milliarder er et minimum, mener han, og pengene skal gå til disse fem oppgavene:

  • Gi alle eldre som trenger hjemmetjenester eller institusjonsplass et godt og verdig tilbud
  • Oppussing av skoler, sykehjem og kirker
  • Vedlikehold av veier
  • Miljøvennlig kollektivtrafikk
  • Begrense kommunenes kraftige gjeldsvekst

Grunnsteiner

– Kommunene og fylkeskommunene er selve grunnsteinene i velferdssamfunnet, og det er en tverrpolitisk enighet om å satse på viktig velferdsoppgaver som mer eldreomsorg, bedre veier og gode skoler. Skal vi i fellesskap lykkes med dette krever det at finansminister Sigbjørn Johnsen i neste års statsbudsjett også finner plass til noen ekstra milliarder til landets 430 kommuner, sier Skard.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.