Klif-direktør Ellen Hambro vil ha en egen klimalov som blant annet pålegger det offentlige å ta klimahensyn i beslutningsprosesser. (Bilde: Jörgen Skjelsbæk)

Klif vil ha klimalov

  • Klima

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) frykter at unødvendige klimatiltak skyves frem i tid, og foreslår derfor at det settes ned et eget utvalg som skal "vurdere behovet for en egen klimalov".

Handlingsregel

Direktoratet vil at de langsiktige klimamålene skal brytes ned i utslippsmål for kortere perioder, i tillegg til en veiledende norm som angir hvor mye utslippene bør reduseres hvert år for å nå de langsiktige klimamålene.

– En "handlingsregel" for klimaet vil, på samme måte som handlingsregelen for bruk av oljepenger, redusere risikoen for at politiske beslutningstakere unnlater å foreta umiddelbart ubekvemme, men på lang sikt nødvendige prioriteringer, sier direktør Ellen Hambro i Klif til direktoratets nettsider .

Oversees

Econ Pöyry har på oppdrag fra Klif analysert langsiktige klimahensyn i offentlige beslutningsprosesser.

Konklusjonen er at klimahensyn blir neglisjert opp mot andre hensyn i investeringsbeslutninger.

Plikt

Klifs løsning er en lovbestemmelse som sier at det offentlige har plikt til å ta klimahensyn, i tillegg til å "synliggjøre hvordan hensynet til klimaet er vurdert og vektlagt i relevante offentlige beslutningsprosesser".

– Vi må velge de fremtidsrettede og klimavennlige løsningene når vi bygger i dag. Skoler, sykehjem, boligstrøk, veier anlegg, jernbane osv., er infrastruktur som skal stå i generasjoner. Når betong og asfalt først er stivnet utgjør det fysiske rammebetingelser for framtidens utslipp. En plikt til å utrede lavutslippsalternativer og til å synliggjøre dette vil i seg selv bidra til å legge til rette for at klimahensyn blir vektlagt, sier Hambro.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier til Dagens Næringsliv at han synes forslaget er spennende, og at departementet skal vurdere det.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.