FIRE FELT: Vegvesenets mål er sammenhengende firefelts motorveg gjennom Vestfold, og gjennomgående motorvei fra Oslo til Kristiansand. Bildet viser Gulli miljøtunnel på strekningen Kopstad - Gulli. (Bilde: Anders Haakonsen)

Klarsignal for mer firefeltsvei

Byggingen av firefelts E18 mellom Gulli og Langåker i Vestfold starter sommeren 2011. Strekningen skal stå ferdig i 2014.

I statsråd i dag

Kostnaden er beregnet til 2,6 milliarder kroner, hvor en tredel er statlige midler og resten skal finansieres ved hjelp av bompenger, skriver Østlands-Postens nettutgave.

Saken legges fram i statsråd fredag, men samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) kunne allerede fredag morgen offentliggjøre nyheten på en pressekonferanse i Tønsberg.

Den nye veien skal bygges mellom Gulli, nord i Tønsberg kommune, og Langåker i Sandefjord, rett ved grensa til Larvik kommune.

Strekningen med dagens vei er drøyt 2,5 mil.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.