MILJØBILER: Honda har lenge forsket på miljøbilteknikk, her vises to av prototypene for interesserte tilskuere i Tokyo. Fabrikken serieproduserer dessuten en "mild hybrid" Civic med en skiveformet, assisterende elektromotor i svinghjulet på bensinmotoren. (Bilde: HONDA)

Japansk miljøforskning

  • Kraft

Lager du etanol av strå, bark osv. vil forbrenningen av denne i en bilmotor ikke tilføre netto karbondioksid til atmosfæren.

Grunnen er at gassen var lagret i det man laget spriten av.

Nå tilbakeføres karbonet til det samme miljøet som man hentet det fra.

Sukker og gjær

Problemet med å lage sprit av slikt avfall er at metoden ikke har vært effektiv.

Forskerne i Japan har funnet fram til en teknikk som gjør mikrobene langt mer effektive i å bryte ned avfallets stivelse og lage sukker av det.

Sukkerløsningen gjærer så til en sats som destilleres på vanlig måte.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.