Markedsdirektør Nils-Ove Gamlem, Cisco. (Bilde: Trond Heggelund)
Markedsdirektør i Cisco, Nils-Ove Gamlem, vil at bygninger skal gå over til IP-teknologi på de ulike nettverkssystemene. (Bilde: Trond Heggelund)
VIL KONVERGERE:Markedsdirektør i Cisco, Nils-Ove Gamlem vil konvergere alle nettene i bygninger, og overvåking kommer høyt på lista. (Bilde: Fotograf:TROND_HEGGELUND)

IP-nett forenkler kabling i bygg

  • Bygg

Cisco har gode argumenter for å rydde opp i kabelkaoset i bygninger.

De har også løsningen.

Problemet

Et vanlig kontorbygg har mange ulike nettverk. I tillegg til data og tele er det nett som styrer varme og ventilasjon, tilgangskontroll og låser, heiser, brannvarsling og ikke minst stadig flere overvåkingskameraer og annen sikkerhetsinfrastruktur.

Svaret

- Et stort IP-nett vil forenkle drift og vedlikehold betydelig og utløse en rekke nye muligheter som er vanskelig å realisere med separate nett, sier markedsdirektør i Cisco, Nils-Ove Gamlem.

Selv om det nesten er en vedtatt sannhet at IP er tingen for tele og data, har bare rundt 5 prosent slike konvergerte nett, og rundt halvparten av de nye installasjonene er IP-basert. Innen overvåking er tallene mye dårligere.

Under ti prosent bruker IP for å koble til overvåkingskameraer, selv om det er mange fordeler med dette.

Jobben

– Vi ønsker oss rollen som rørleggeren som sørger for at datapakkene flyter som de skal i konvergerte nett, sier Gamlem.

Han påpeket at de aller fleste bygninger i dag har en eller annen form for sikkerhet og overvåking.

- Nå prøver vi å få de tradisjonelle sikkerhetsleverandørene interessert i ny IP-teknologi. Dessverre nøler de fleste ennå og holder på de gamle systemene de er vant til, men vi mener det er mye å tjene på å flytte overvåkingsløsningene fra lukkete løsninger og over til IP-nettet både for kundene og for sikkerhetsbransjen, hevder Gamlem.

Medisinen

Cisco har selvmedisinert seg for å sjekke at kuren virker.

– I motsetning til dagens systemer vil IP-basert overvåking skalere mye bedre og ikke begrense antallet kameraer. Vi har selvfølgelig tatt vår egen medisin, og nå overvåker tre sikkerhetsvakter på heltid alle våre 70 bygninger i Europa fra London.

Muligheter

Bare i Norge monteres det årlig 15 000 nye overvåkingskameraer.

- IP-tilkobling vil være mer rasjonelt og utløse nye muligheter. Politiet kan for eksempel få adgang til video mens et ran pågår og gjenkjenningsprogrammer kan følge folk og gjenstander rundt i bygninger, sier han.

Synergier

Ifølge Cisco er det bare fantasien som begrenser hvor mange synergieffekter det er mulig å hente ut når alle de ulike nettene i en bygning er konvergert i et IP-nett.

- Da kan for eksempel klimaanlegget kjøres bare når det er noen i rommet, eller lysanlegget kan programmeres slik at det leder folk ut av bygningen hvis brannalarmen går, sier Gamlem.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.