NITO-president Marit Stykket mener det brukes for mye penger på konsulenter når stat og kommune heller burde hatt kompetansen selv. (Bilde: NITO)

– Ingeniørmangel gir dyr konsulentbruk

  • Bygg

Det må rekrutteres 1840 ingeniører i året til statlige stillinger i årene fremover, viste en rapport som ble offentliggjort mandag.

Les mer: Trenger 1800 ingeniører i året

Betaler dyrt

Det gir et unødvendig stort pengeforbruk fordi man da må hyre inn dyre konsulenter i stedet, hevder NITO.

– Mangelen på rekruttering av ingeniører til stat og kommune fører til at skattebetalerne betaler dyrt for en tjeneste etatene selv burde ha i hus, sier Marit Stykket, president i NITO.

Hun sier at NITO ikke er mot at offentlige instanser bruker konsulenter, men at det bør jobbes mer for å opprette interkommunale samarbeid innenfor kompetanseområder som små kommuner ikke har ressurser til å ha alene.

Milliard

Det skal være snakk om konsulenttjenester for flere hundre millioner kroner årlig, ifølge Siw Tyldum, leder for NITOs forhandlingsutvalg for statlig sektor.

– I de mest ekstreme årene leide vi inn for over 1 milliard kroner per år, hovedsakelig til å planlegge og prosjektere veganlegg. Det er grunn til å tro at dette gjelder flere etater. Når vi kjenner prisnivået på det private konsulentmarkedet kontra tilsatte i staten så sier det seg selv at man betaler unødvendig dyrt for å få gjort jobben, sier hun.

Lav lønn

Et annet problem er at konsulentene tar med seg kompetansen når de går, mener Tyldum.

– Ingeniørmangelen i offentlig sektor skyldes blant annet at lønnsnivået er for lavt. Differansen mellom offentlig og privat ansatte ingeniører har blitt for stor. Dessuten er det ikke sånn at en ansettelse i offentlig etater oppleves som trygge arbeidsplasser. Stadige omstillinger og lav bemanning gjør at ingeniørene opplever stor arbeidsbelastning, sier Marit Stykket.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.