IKKE STOR NOK: Noretyls anlegg på Rafnes er ikke stor nok, dersom Borealis skal bli internasjonalt konkurransedyktig. (Bilde: Anders J. Steensen)

Ineos vil investere i Skanled

  • Industri

Britiske Ineos bekrefter at de vil investere i en ny cracker på Rafnes. Dermed er Skanled-prosjektet et skritt nærmere å bli realisert.

Samtidig gjør Ineos det klart at det venter at norske myndigheter kommer på banen for at separasjonsanlegget for tørr og våtgass blir bygget, skriver nettstedet Europower.com.

Les også:

Økt produksjon

– Vårt langsiktige mål har hele tiden vært å utvide crackeren på Rafsnes for å kunne produsere mer eten i Norge, sier Tom Crotty, administrerende direktør i Ineos Olefins & Polymers Europe i en kommentar.

– Vi er mest fokusert på bruken av norsk eten i Norge. Det å investere i et separasjonsanlegg for gass er ikke hovedmålet vårt, men snarere en måte å gjøre eten tilgjengelig på Rafnes, legger han til.

Infrastruktur

Crotty gjør det også klart at selskapet er i gang med å se på de mest oppdaterte tallene for kostnadene forbundet med separasjonsanlegget på Rafsnes og sparker dermed ballen tilbake til norske myndigheter.

– Selskapet mener for øyeblikket at separasjonsanlegget bør bli sett på som en investering i norsk infrastruktur slik at etan kan bli brukt på den mest effektive måten i Grenlandsområdet, heter det i kommentaren fra Tom Crotty.

2012

Skanled planlegger investeringsbeslutning i oktober 2009 og oppstart av gassleveranser i desember 2012.

Skanledrøret eies av Skagerak Energi, Eon Ruhrgas, PGNIG, Energinet.dk, Østfold Energi, Göteborg Energi, Agder Energi, Swedegas og Preem Petroleum.

Få med deg «TU Oil Summit 2016» torsdag 24. november.