VIL BREMSE SØPPELEKSPORT: Regjeringen gjør som Sverige og fjerner forbrenningsavgiften på avfall fra 1. oktober. (Bilde: Jannicke Nilsen)

Fjerner søppelavgift likevel

  • Kraft

Norsk avfall blir transportert til svenske forbrenningsanlegg som tar lavere pris for å motta søppelet enn avfallsbransjen her hjemme.

Samtidig mangler norske forbrenningsanlegg søppel.

I revidert nasjonalbudsjett fjernes forbrenningsavgiften på avfall, i et forsøk på å bremse søppeleksporten.

Vanskelig situasjon

- Avfallsforbrenningsbransjen er i en vanskelig konkurransesituasjon, som blir forverret når den svenske forbrenningsavgiften blir avviklet 1. oktober i år. Regjeringen ønsker å bidra til å redusere forskjellene i kostnadsnivået mellom svenske og norske forbrenningsanlegg. Utslipp fra avfallsforbrenning blir dessuten redusert gjennom strenge krav til utslippsnivå, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

Endret oppfatning

I fjor mente regjeringen at forbrenningsavgifte gav en positiv klimaeffekt og hadde begrenset betydning for avfallseksporten.

Nå har regjeringen endret oppfatning, og mener at avfallsbransjen er i en vanskelig konkurransesituasjon som blir forverret når svenskene fjerner sin avgift.

Regjeringen skal evaluere miljøkonsekvensene etter at avgiften fjernes.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.