Hvordan holde redaktøren online?

Mobili innrømmer: Vi forstår ingenting når Huawei U8800 kaster redaktøren av det trådløse nettverket på jobb.

Hvem vinner mobilkrigen?
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.