I tillegg til forskningsfartøyet Håkon Mosby, deltar fire fiskebåter i prosjektet. De skal fiske etter blåkveite, sei, lange, uer, hyse og brosme. (Bilde: colourbox.com)

Hva synes fisken om seismikk?

  • Klima

Det største følgeforskningsprosjektet noen sinne på skremmeffekt av seismikk på fisk startet utenfor Vesterålen i går.

Langvari skremsel?

Prosjektet, som gjennomføres av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Oljedirektoratet, skal prøve å gi svar på i hvilken grad ulike fiskearter blir skremt av seismikk, og hvor lenge skremmeffekten varer.

De skal også utføre akustiske målinger for å se hvordan lyden beveger seg i havet, og gjennomføre målinger av plankton.

Lang periode

-Et vellykket forskningsprosjekt er naturligvis avhengig av at det blir anledning til å samle seismikk i det aktuelle forskningsområdet, som ligger nord i det planlagte seismikkområdet i Nordland VII, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet i en pressemelding.

Det skal fiskes i tolv dager før seismikkinnsamlingen starter for å ha en basisreferanse før den seks uker lange innsamlingsperioden. Det skal også fiskes i hele denne perioden, og helt til fisket er normalisert etter seismikkinnsamlingen avsluttes 9. august.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.