Legohus. Laget ifm ny teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven sept. 06. (Bilde: Joachim Seehusen)
Legohus laget ifm ny forskrift til Plan- og bygningsloven. Sept.06 (Bilde: Joachim Seehusen)

Huseiere vil ikke betale for energisparing

  • Bygg

Askjer mener at nordmenn flest rett og slett ikke er villige til å betale for energivennlige boliger.

– Det er ikke noe jeg tror. Vi har gjort noen slike prosjekter og den store gruppen norske boligkjøpere er ikke interessert, sier direktøren, som ikke er uenig i at dette er den rette veien å gå.

– Men måten og tempoet er vi ikke fornøyd med. Forskriftene blir for detaljerte, det gir en kostnadsside som det ikke er så greit å få dekket inn, sier adm. direktør i Byggholt Thor Olaf Askjer.

Også Selvaagbygg frykter investeringskostnadene for å nå målene.

– Vi har regnet ut av de blir omtrent dobbelt så høye som forutsatt i forslaget, sier Linn Terese Bakke, kunnskapsforvalter hos Selvaagbygg.Dyrere enn forutsatt

– Selvaagbygg mener at kravene til ventilasjon og dagslys burde vært studert nøye fordi det henger sammen med kravene til energi, sier Bakke.

– Vi har sett mest på blokkleiligheter og tror at rammekravet på 110 kWh/m 2/år er satt for lavt og foreslår 130 kWh som er mer realistisk.

Selvaagbygg er også kritisk til kravene til U-verdi i vegg. Selskapet peker på at gevinsten ved å øke isolasjonstykkelsen blir helt marginal når tykkelsen passerer 250 mm.

I tettere hus med mer isolasjon frykter også Bakke at faren for fuktskader kan øke. – Ja, vi synes ikke de bygningsfysiske konsekvensene er godt nok utredet på forhånd.

Hun får støtte fra Rådgivende Ingeniørers Forening som advarer mot fuktskader og dårlig innemiljø som følge av tettere hus.

– Det er flere forslag her vi ikke kjenner konsekvensene av, advarer Siri Legernes, adm.dir i Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF. Mens RIF fortsatt finpusser sine synspunkter sier Legernes at det er riktig å stramme inn kravene. – Men noen av dem er for strenge. Mye av dette blir vanskelig å få til i mindre boliger mens det vil gå lettere i rekkehus og blokkleiligheter.Mangler løsninger

Sintef Byggforsk er derimot fornøyd med at den nye forskriften vil belønne langsiktige passive tiltak. – Rett og slett gjøre bygningskroppen bedre, sier stedfortredende direktør Terje Jacobsen.

Jacobsen peker på at for noen byggemåter, for eksempel murverk, finnes det i dag ikke løsninger som tilfredsstiller de nye forskriftene.

Dernest er Sintef spørrende til hvordan forskriftene vil virke for omfattende rehabilitering av eldre bygg.

– Vi lurer på om dette er gjennomtenkt. Så ser vi et behov for oppfølgende kontroll, det er det ikke lagt opp til, sier Jacobsen.Strengere enn i Sverige

I Sverige er kravene i dag maksimalt 110 kWh/m 2/år for småhus. Likevel er det foreslåtte norske kravet på 125 strengere.

– Ja, de er nok noe strengere, men de er svært vanskelige å sammenlikne, sier overingeniør Gunnar Grini i Statens Bygningstekniske Etat. En årsak er blant annet at den svenske forskriften kun sier hvor mye energi som kan trekkes fra nettet til oppvarming. Annet forbruk er ikke inkludert. Mens i Norge sier forskriften hva boligen faktisk skal bruke av energi til oppvarming, lys og elektriske apparater.

De politiske føringene mot andre energikilder enn elektrisitet er kommer tydeligere frem i de svenske forskriftene. Et hus som kun skal varmes med strøm får ikke trekke mer enn 55 kWh/m 2/år. – Så er også svenskene kommet lenger enn oss når det gjelder å bruke andre energikilder enn strøm, fastslår Grini.Skjerper kravene

Også i Sverige vil kravene bli skjerpet. – Vi arbeider med forslag til nye krav. I forarbeidene vi har mottatt, er det foreslått 90 kWh som maksimalgrense, forteller expert Peter Johansson i Boverket.

Også svensk byggenæring synes at kravene er for strenge. – Men vi får også mye kritikk fra dem som mener det burde være langt strengere, med mot 50 kWh, påpeker Johansson.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.