Her kommer den neste mobilrevolusjonen

Disse små lappene gjør mobilen smartere.

Hvem vinner mobilkrigen?
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.