StatoilHydros konsernsjef Helge Lund. (Bilde: Anders J. Steensen)

Her er StatoilHydro- toppenes inntekter

Konserndirektør for norsk oljevirksomhet, Tore Torvund, hadde en skattbar inntekt på 12,3 millioner kroner i 2006. Det er dobbelt så mye som konsernsjef Helge Lund: Hans alminnelige inntekt var 6 millioner kroner i fjor.

5,4 mill på Øvrum

Nedover på inntektslisten følger de andre konserndirektørene i logisk rekkefølge.

Teknologi- og ny energi-sjef Margareth Øvrum tjente 5,4 millioner og prosjektleder Morten Ruud hadde en inntekt på nesten 4,6 millioner.

På bunn med 2 mill

Nederst på listen ligger konserndirektøren for staber og konserntjenester, Hilde Merete Aasheim, med 2 millioner kroner i skattbar inntekt.

Tallene er basert på skattelistene for 2006. Inntekten er nettoinntekt, altså alminnelig inntekt før særfradrag. Det er ikke den reelle inntekten personene har hatt.

Få med deg «TU Oil Summit 2016» torsdag 24. november.