Her er LGs Android-råskinn

Skal ha to prosessorer og kodenavn Star.

Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.