BRANNFELLER: Det har vært mange alvorlige tunnelbranner de siste årene i Europa. (Bilde: Statens vegvesen)
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete. (Bilde: Mona Strande)

- Hanekleivåpningen var forsvarlig

  • Bygg

Samferdselsministeren fikk presentert tilleggsrapporten om raset i Hanekleivtunnelen, som tar for seg nordre tunnelløp, i går. Den ble offentliggjort i dag.

- Gledelig melding

- Dette er en gledelig melding. Stengingen som ble gjort var helt riktig, og det var heldigvis aldri noen fare for trafikantene i det nordgående løp i den tiden dette var åpent, sier Liv Signe Navarsete til TU.no.

Undersøkelsesgruppen legger vekt på at alvorlige stabilitetsproblemer og utrasning svært sjelden forekommer i norske tunneler, og de vurderer det som "ytterst lite sannsynlig" at det oppstår to ras etter hverandre. I tillegg sier de at det var en forutsetning for åpningen at hele tunnelen umiddelbart skulle undersøkes grundig.

- Med dette som utganspunkt, og på bakgrunn av kunnskapen en hadde om forholdene i tunnelen da beslutningen ble tatt, er vår vurdering at det ikke var uforsvarlig å gjenåpne nordgående løp 26. desember, skriver undersøkelsesgruppen i delrapporten.

Tilleggssikring påkrevd

Likevel var det mangelen på garanti mot nye nedfall - før tilleggssikring var utført - som gjorde at også nordgående løp ble stengt 19. januar.

- På grunnlag av våre observasjoner bak hvelvet den 13. januar er det liten tvil om at sikringen flere steder har vært utilfredsstillende også i nordgående løp, og at tilleggssikring er påkrevd, heter det i delrapporten.

Navarsete forteller at Stortinget skal orienteres om alle hendelser rundt raset i Hanekleivtunnelen i mai.

Konklusjonene

Her er undersøkelsesgruppens hovedkonklusjoner vedrørende gjenåpning og stengning av nordgående løp:

  • Basert på observert forløp og karakter av forkastningssonen som forårsaket ras i sørgående løp, og på bakgrunn av generell vurdering av sikkerhetsnivået i norske vegtunneler, er det undersøkelsesgruppens oppfatning at det ikke var uforsvarlig å foreta en midlertidig gjenåpning av nordgående løp i Hanekleivtunnelen den 26. desember 2006.
  • Undersøkelsesgruppen vurderer det som forståelig at også nordgående løp etter nærmere inspeksjon bak hvelvet ble besluttet stengt for tilleggssikring.
  • Tilsvarende rashendelser og stengninger som i Hanekleivtunnelen vil kunne unngås for fremtidige tunnelprosjekter ved planmessig ingeniørgeologisk kartlegging og tilstrekkelig bergsikring.
Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.